sher-asheghane.jpg photo_۲۰۱۶-۰۷-۰۱_۱۰-۲۷-۲۲.jpg photo_2018-04-30_10-17-22.jpg photo_2018-04-30_08-32-44.jpg
ali (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ali قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ali
ali
سلام دوستان صبحتون به عشق

| دیدگاه

ali
ali
این برگ‌های زرد
به خاطر پاییز نیست
که از شاخه می‌افتند
قرار است تو از این کوچه بگذری

| دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii Hana1364
ali
ali
چمدان دستِ تو و ترس به چشمان من است

این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است
sher-asheghane.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii
ali
ali
من و خورشید نشستیم و توافق کردیم
صبح را با تپش قلب تو آغاز کنیم
سلام صبحتون به عشق
photo_۲۰۱۶-۰۷-۰۱_۱۰-۲۷-۲۲.jpg

| دیدگاه

ali
ali

«آزادی» یعنی اینکه انسان این امکان
را داشته باشد که شک کند ، اشتباه
کند ، جستجو کند ، حرفش را بزند .

بتواند به هر مقامی چه مقام ادبی
هنری فلسفی مذهبی اجتماعی
و حتی سیاسی «نه» بگوید !
photo_2018-04-30_10-17-22.jpg

| دیدگاه

ali
ali
نمی دانم هم اكنون
در كجا مشغول لبخندی
فقط يک آرزو دارم
كه در دنیای شیرینت
میان قلب تو با غم
نباشد هیچ پیوندی

صبحتون به عشق
photo_2018-04-30_08-32-44.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده YeGii و 2 نفر دیگر
ali
ali
من ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾـی ﭘﺮﻭﺍنه
ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ
ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ
ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﺭ
و ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮﺍﻟﯽﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ قلب من و تو

صبحتون بهشت
photo_2018-04-07_08-17-21.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده 33901390meysam
ali
ali
زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد
چه به راز و
چه به ساز و
چه به ناز،..
زندگی لحظه بیداری ماست
زندگی زیباست
photo_2018-04-26_11-12-19.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
ali
ali
خوشرنگ ترین صبح دنیا را

با لحظه هایی پر از شادی و زیبایی

براتون آرزو می کنم

سلام
صبحتون پر امید

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle
ali
ali
photo_2018-04-25_09-09-06.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle 33901390meysam