93289_669.jpg alone_and_sad.jpg 21_www_faceb00k_blogfa_com_.jpg fu8843.jpg
ali (آفلاين)

ali فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ali قادر به مشاهده مشخصات او هستند
ali
ali
پلک بگشا نازنینم صبح زیبایت بخیر
دلربا و بهترینم! صبح زیبایت بخیر

خواب نوشینت گوارا نوش مژگان خمار
خمره چله‌نشینم! صبح زیبایت بخیر
93289_669.jpg

| دیدگاه

ali
ali
از کنایه ها نرنج
این مردم کارشان نیش زدن است !
عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب

| دیدگاه

ali
ali
اینجا زمین است

زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی

فردا به خودم خواهی رسید .....

حال و روزت دیدنیست ..........

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Mizzan
ali
ali
از آدم ها بت نسازید!!!
این خیانت است...
هم به خودتان، هم به خودشان!

خدایی می شوند
که خدایی کردن نمی دانند
و شما در اخر می شوید
سر تا پا کافر خدای خود ساخته

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Mizzan
ali
ali
شما یادتان نمی آید، من هم یادم نمی آید

ولی می گویند انسانها زمانی مهربان بودند

| دیدگاه

ali
ali
هرچه لباس می پوشم

افاقه نمی کند...

نبودنت کنارم

زمستان سختی است .
alone_and_sad.jpg

| دیدگاه

ali
ali
به سرنوشت بگویید :

اسباب بازی هایت بی جان نیستند ٬

آدمند ٬

می شکننند ٬

آرامتر ........
21_www_faceb00k_blogfa_com_.jpg

| دیدگاه

ali
ali
بدبختی اینجاست که خوشبختی انجاست

| دیدگاه

ali
ali
بر درخت زنده بی برگی چه غم ؟
وای بر احوال برگ بی درخت !

| دیدگاه

ali
ali
کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...
ندا آمد بر در خانه ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!!
هر چه بود باز بود...
گفتم: خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟؟
ندا آمد: این را گفتم که بیایی...
وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک..
fu8843.jpg

| دیدگاه