1053500x530_1462393904030578.jpg IMG_20180216_053531_204.jpg IMG_20171125_141948.jpg IMG_20180215_084040_924.jpg
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl (آفلاين)

از خودم #نگم #برااااااات [درباره]
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط _ʘ͜͡ʘ Modest_ girl قادر به مشاهده مشخصات او هستند
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
منفی دعا نکنید
ذهن شمامفهومِ خواستن
ونخواستن شمارا نمیفهمد
دعانکنید انچه از
آن می هراسید پیش نیاید
دعاکنیدآنچه دوست دارید
اتفاق بیفتد
تا آن اتفاق رابسمت خود
جذب کنید
1053500x530_1462393904030578.jpg


اشتراک گذارنده dehatii و 20 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl

یه روز از طرف مدرسه بردنمون کارخونه
تولید بیسکوییت، مارو به صف کردن و بردنمون تو کارخونه که خط تولید بیسکویت رو ببینیم. وقتی به قسمتی رسیدیم که دستگاه بیسکویت میداد بیرون خیلی از بچه ها از صف زدن بیرون و بیسکویتایی که از دستگاه میزد بیرون رو ورداشتن و خوردن…
ولی من رو حساب تربیتی که شده بودم میدونستم که اونا دارن کار اشتباه و زشتی میکنن، واسه همین تو صف موندم ولی آخرش اونا بیسکویت خورده بودن و منی که قواعدو رعایت کردم هیچی نصیبم نشده بود

الان #۳۰ ، اون گذشت ولی تجربه اون روز بارها و بارها تو شد.
خیلی جاها سعی کردم که آدم باشم و یه سری چیزا رو رعایت کنم ولی در نهایت و که واسه رسیدن به هدفشون خیلی چیزارو زیر پا میزارن از بیسکویتای تو دستشون لذت میبرن…
از همون موقع تا الان یکی از سوالای بزرگ زندگیم این بوده و هست که خوب بودن و خوب موندن مهمتره یا رسیدن به بیسکوییتای زندگی؟ اونم واسه و ؟!؟!


:


اشتراک گذارنده mona و 19 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
#آدم‌هــای ..."
چه دويست نفر شما را فالوو كنند، چه دو هزار نفر، چه بيشتر؛ آدم‌های مهم زندگی شما دو، سه نفر بيشتر نيستند!!!
و و
اگر دو، خودتان داشتيد كه برايتان تب كنند، اشک بريزند و را ، دليل بزرگی داريد كه از زنده بودن، شادمان باشيد. بقيه‌ی آن چند هزار نفر؛ برای شما اعداد هستند و شما برای آنها و ...!
IMG_20180216_053531_204.jpg


اشتراک گذارنده mona و 16 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
ﺍَﮔـہ ﻣﯿﺒﯿنے نہ #ﺁﺩﻡ #ﺷُــــﺪﻡ نہ ﺗُﻮﺑـــــــہ ﮐَﺮﺩﻡ
نہ #ﻋــــَﻮَﺽ ﺷـــــُﺪﻡ نہ #ﺳـَـــﺮﻡ ﺷُﻠﻮﻏــــــِـــہ
نہ #ﺩِﻟﻢ ﺟﺎیے ﮔــــﯿﺮ کـَــــﺮﺩﻩ نہ #ﺩَﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻـــــــــــــــے ﺩﺍٰﺭﻡ
ﻓﻘَــﻂ ﺣﻮﺻـــــــــــﻠــہ ﻧَﺪﺍﺭﻡ بہ ﯾﮑـــــــــــــــے ﺍِﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻡ
ﺍَﻋﺼﺎﺑﻤــــﻮﺧُــــــﻮﺭﺩ ﮐُﻨــــہ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﮔﻨـــــــﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑـــﺮﻩ
ﺣﻮﺻــــــــــﻠﻪ ﻧـــﺪٰﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺩٰﺍﺳـــــــــــــﺘﺎﻥ ﺑﺸﻪ ﺑﺮﺍﻡ
ﺣﻮﺻﻠـہ ﻧﺪﺍﺭﻡﺧﺎلے ﺑَﻨﺪﯾﺎﺷـﻮﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨم
ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨـــﻮﺍﺩ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﺮیـــﺰﻩ ﺑﻬـــﻢ
آره فـــقط همَـــــــین
IMG_20171125_141948.jpg


اشتراک گذارنده mona و 19 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
..............................!!!!!!
IMG_20180215_084040_924.jpg


اشتراک گذارنده hamandishan و 16 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
اشتراک گذارنده hamandishan و 21 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
خدای خوشگلم خدای همه چی تموم من
#جونم عشق من
او حد و مرزي نمي شناسد ،
پس هرگز گمان مکن که مورد رحمت او واقع نمي شوي ؛
IMG_20180213_205507_780.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 17 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
چه
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧﺠﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ! ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ، ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!
ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ؛
ﺍﻣـﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـﻮﺱ!
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـﻢ!
ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ!
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ، ﺷﺎﯾـــﺪﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿـــﻦ...
--> ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ میکنند<--
IMG_20180204_233622_837.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 19 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
یکی از بازیکنان تیم والیبال آمریکا، از خبرنگاری که می خواست با او سلفی بگیرد، پرسید:
اینجا همه چرا آیفون دارند؟ هر جا می رویم وقتی با ما عکس می گیرند، همه آیفون های مدل بالا در دست دارند، چقدر آیفون اینجا طرفدار دارد، نکند کارخانه آیفون در ایران است! باید به ایشون گفت
نه تنها کارخانه آیفون، که کارخانه پورشه و بنز و مازراتی هم در ایران است !!
اصلا تمام برندهای بزرگ دنیا در ایران تولید می شود !
اما اشتباه نکنید، ما ثروتمند نیستیم، ما فقیران پولداری هستیم که از شدت مصرف گرایی افسار گسیخته و اشرافیت دروغین، در حال ترکیدنیم..
ما به هر قیمتی باید با کلاس باشیم !
ما پنج نفری تو آپارتمان شصت متری تو هم می لولیم، اما تو آشپزخانه پنج متریمون یخچال ساید بای ساید داریم !!
ما در تمام سال ، بیست هزارتومن خرج کتاب نمی کنیم، اما پنج میلیون تومن برای تلویزیون ال ای دی پول می دهیم !!
ما در روز ده دقیقه پیاده روی نمی کنیم، اما یه تردمیل آخرین مدل گوشه خانه مان خاک می خورد !
ما خودمان نیستیم !!
یک کپی دست چندم از دیگرانیم !!
ما حالمان خوب نیست !
و هرچی درونمان داغون تر و خرابتر و افسرده تر میشود،
بیرونمان شیک تر و خوشگلتر و با کلاس تر !
هرچی غم هایمان بیشتر میشود، سرخاب و سفیداب صورتمان بیشتر میشود !
ما شبیه هدیه ی ارزان قیمتی هستیم که یک کاغذ کادوی شیک و رنگارنگ، به دورش کشیده شده است...
یک حباب بزرگ پر شده از هیچ!
و ما امروزه زندگی نمیکنیم، ادای زندگی کردن را در میاریم!
... ادامه
IMG_20180112_222415_603.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 21 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
اشتراک گذارنده hamandishan و 20 نفر دیگر