IMG_20180522_195728_960.jpg IMG_20180522_195615_135.jpg IMG_20180522_195607_616.jpg 1523734075373924_thumb.jpg
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl (آفلاين)

از خودم #نگم #برااااااات [درباره]
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط _ʘ͜͡ʘ Modest_ girl قادر به مشاهده مشخصات او هستند
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
یا عماد من لا عماد له
IMG_20180522_195615_135.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
خداوند به موسی فرمودند:
با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده باشی تا دعایت مستجاب شود!!!
موسی عرض کرد:چگونه؟؟؟ خداوند فرمود
به کنند!چون با زبان آنها گناه نکرده ای.....
برای هم دعا کنید .#قطعا التماس دعا
1523734075373924_thumb.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 10 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl

دیر یا زود، زندگی یادت میدهد بیش از آنکه نگران از دست دادن دیگران باشی باید دست های خودت را محکم در بغل بگیری تا از دست ندهی!
در واقع خواهی فهمید هیچکس در هیچ زمانی به تو تعلق ندارد،
تنها کسی که هر لحظه حساب تعداد قدم هایی که برمیداری را از بر است هستی و بازهم خودت!
یک شب، وقتی در آغوش تنهایی خودت مچاله شده ای و هیچ صدای آشنایی برایت آشنا نبود بیاد میاوری در سفرِ رسیدن و داشتنِ دیگری، باید ابتدا خودت را داشته باشی،
هایت را و هایی این ، باشد...
IMG_20180323_121645_077.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 11 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
باش، باشی!
با هر روز بزن باش با زبان خودت
میفهمد را بد نیست کسی را نخور را نشکن را شاد کن
را کن تو به اندازه ی توانت خوب باش
و کن!
در دل تو در افکارت! ...
images-۷.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 14 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
قدم برای یاد گرفتن شنا از آب و رها شدن است همیشه میگوید: بپر، خودتو رها کن
آب چشماتو باز کن، بعد خودت #آروم آروم برمی گردی به سطح آب اول، همان دست و پا نزدن است
باید واقعا بیخیال شد و رفت گوشه ای نشست. باید بیخیالِ دست و پا زدن
باید بگذاریم زندگی کارش را بکند.
بعدش آرام آرام برگشتیم به سطح آب، به زندگی، بیخفگی
595677784-parsnaz-com.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 19 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
آرزو روزی برسه
که وقتی دلتون براش شد
باشه که از این به اون بشید
IMG_20180404_094700_912.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 16 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
را آرزو این یِعنی دَرد
ها است که نمیشه آرزو کردs33.gif
quote_1521746682147.png


اشتراک گذارنده naser6863 و 16 نفر دیگر
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
_ʘ͜͡ʘ Modest_ girl
‏#اميدوارم جديد پياماتون از "دوستت دارم" به "داری میای خيارشور و سُس بگير" تغییر کنهs33.gif
IMG_20180305_165024_724.jpg


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 14 نفر دیگر