عاشقانه هاي اول

گروه عمومی · 128 کاربر · 3917 پست
♥♥♥خدایا...نام سوره ای به نام عشق در قرآنت خالیست که اینگونه آغازشود وقسم به روزی که دلت را بشکنند ومرهمی جز خدایت..

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:01
ملحق شده اند
1393/10/4 - 23:06
ملحق شده اند
1393/04/22 - 13:41
ملحق شده اند
1393/02/27 - 14:41
ملحق شده اند
1393/01/8 - 15:58
ملحق شده اند
1392/11/23 - 12:04
ملحق شده اند
1392/11/23 - 11:34
ملحق شده اند
1392/10/28 - 09:47
ملحق شده اند
1392/10/25 - 14:21
ملحق شده اند
1392/10/5 - 01:43

ارسال به عاشقانه هاي اول

دختر سرزمین خورشید
دختر سرزمین خورشید
روزگار چنان دهانم سوخت ...
ترس اب یخ را هم فوت میکنم...
642176vGTsDUU0.jpg


3digheh HM
3digheh HM
شیشه ی پنجره را باران شست، از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟؟؟؟؟!!!!€


محسن اراسته
محسن اراسته
تنهایی بهتر است از بودن با کسی که قلبتان را از شک و تردید پر کند.


محسن اراسته
محسن اراسته
نذری من و دختر همسایه مون !!!

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﺬﺭﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ جلویی ﺭﻭ ﺯﺩﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ،
ﻧﺬﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ !
ﻣﻨﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!
ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺸﺎﺵ ﮔﺮﺩ ﺷﺪ ﺩﺍﺵ ﺍﺯ ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ ﭼﯿﻪ؟
ﻣﻨﻢ ﯾﮑﻢ مکث ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ غزه!
.
.
نمیدونم چرا درو محکم بست و خدافظیم نکرد. فکر کنم اسراییلی بود ....s31.gifs31.gif


اشتراک گذارنده adi-jo0n و 5 نفر دیگر
mehrasa
mehrasa
وقتـــی نخـــواستنـت...
آروم بـکــش کـنـــــار...!
غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛
مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛
احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی
....
آرزوهــایــم به درکــ ،
اصــلا رویــاهــایــم هــم ،
حـــتــی آیــنــده ام ،
مــگــر چــه فــرقــی مــی کــنــد؟!
بــهــشــت یــا جــهــنــم ،
شــاد یــا غــمــگیــن ،
دنــیــای بــی تــو ،
ســراســر جــهــنــمــی غــمــگــیــن اســت

تصمیمم را گرفته ام ….
... ادامه


اشتراک گذارنده 172elesa m-h-
محسن اراسته
محسن اراسته
ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ !
ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻭﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺯﻻﻟﻪ،
ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎﺵ ﺑﺎﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﻦ !
آﺭﻩ . . .


محسن اراسته
محسن اراسته
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺭﯼ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻒ ﮐﻔﺸﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﯽ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻓﺮﺷﻦ !


محسن اراسته
محسن اراسته
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﭘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ،
ﻫﺮﻃﻮﺭ ﺑﭽﺮﺧﯽ ، بکشی ، ﺗﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ
ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭﺵ ﺑﮕﺮﺩ ؛ ﺩﻭﺭﺵ ﻧﺰﻥ …


محسن اراسته
محسن اراسته
تو بگو طلاس …
وقتی از چشم افتاد قاطی آشغالاس…


мøfяαđe мøαиαš
мøfяαđe мøαиαš
من 2جلسه رفتم تمرین پیانو

تنهاچیزی ک یادگرفتم :

“قوز نکن”


اشتراک گذارنده paria_021