446411254_250035.jpg 428937502_280606.jpg Screenshot_۲۰۱۸۰۸۱۹-۰۰۴۳۵۱.png ۰۰-۳۳-۰۰-۱۹-۰۸-۲۰۱۸--2127234000.jpg
رضا (آفلاين)

رضا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط رضا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
رضا
رضا
وقتی خاکم میکنین ؛

دو پاکت سیگار تو قبرم بذارین ؛

شب اول بحثم با خدا سنگين میشه...
446411254_250035.jpg


اشتراک گذارنده zr40 و 2 نفر دیگر
رضا
رضا
اشتراک گذارنده zr40 و 7 نفر دیگر
رضا
رضا
فرق بسیار زیادی ست بین کسی که "کم می آورد"
با کسی که "کوتاه می آید"...!
Screenshot_۲۰۱۸۰۸۱۹-۰۰۴۳۵۱.png


اشتراک گذارنده zr40 و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
-آدم ها تا حد مردن از خود خستہ ات مے ڪنند

ترڪت نمے ڪنند اما مجبورت مے ڪنند ترڪشان ڪنے

آنگاہ تو میشوے بندہ ے سر تا پا خطاڪار...

۰۰-۳۳-۰۰-۱۹-۰۸-۲۰۱۸--2127234000.jpg


اشتراک گذارنده zr40 و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
:
به من گفتند کراواتت را بیرون بیاور!
در حاشیه مراسم تجلیل از پیشکسوتان فوتبال ایران، و در روزی که به ناصرحجازی گفتند کراواتت را بیرون بیاور!! در حالی که ناصرحجازی از این حرکت مسئولین مراسم بسیار ناراحت و عصبانی شده بود از آن ها پرسید چرا و به چه دلیل ؟!! و آن ها گفتند به دلیل حضور سرداران سپاه پاسداران و مقامات رسمی کشور در مراسم،
ناصرحجازی پرسید مگر مراسم تجلیل از پیشکسوتان فوتبال نیست؟
پس حضور این آقایان این جا و در این مراسم چه معنی دارد؟!
گفتند ما نمیدانیم فقط به ما گفتند کسی با کراوات وارد مراسم نشود.
زنده یاد ناصرحجازی در جواب آن ها گفت: مراسم را ترک میکنم اما هرگز کراواتم را در نمیاورم.
در هنگام خروج ناصرخان از مراسم،
خود آقایان سرداران سپاه به همراه آن مجری معروف شبکه خبر "داوود عابدی"، آمدند و از ناصرحجازی دلجویی کردند و گفتند: آقای حجازی این مراسم بدون حضور شما رنگی ندارد،
و شما به عنوان یکی از محبوب ترین و بزرگترین چهره های فوتبال ایران حضورتان در مراسم بسیار مهم است.
و ناصرحجازی به مراسم بازگشت و با همان چهره همیشه خوش تیپ، خوش پوش و کراوات شیک خود،
تا پایان در مراسم حضور پیدا کرد.
و این یعنی ایستادگی روی اصول و اعتقادات خود و اینکه میتوان نان را به نرخ روز نخورد و اسطوره شد و بزرگ ماند.
"ناصرحجازی" اسطوره ای بود که هرگز رنگ عوض نکرد و در مقابل حرف زور سرخم نکرد.
و
... ادامه
images.jpg


اشتراک گذارنده zr40 و 3 نفر دیگر
رضا
رضا
لیس‌خور کفشِ ظالمان
به پهنای زبان کفش‌لیس‌هاست
و قدرت ظلم آن‌ها
با طاقتِ تحملِ مظلومان
برآورده می‌شود.
82662159-71863798.jpg


اشتراک گذارنده zr40 و 6 نفر دیگر
رضا
رضا
کاش میشد آدم هارا از چهره هایشان تشخیص داد...
تا هیچکس کسی را نخورد و دلش نشود...
446328373_237510.jpg


اشتراک گذارنده poonejoon و 7 نفر دیگر
رضا
رضا
اشتراک گذارنده shirin_alone و 8 نفر دیگر
رضا
رضا
چرا در کشوری که گرانی بی‌داد می‌کند ، ارزانترین مواد مخدر جهان یافت میشود!!!؟؟؟
میخواهند گرفتار موادمخدر و...باشی تا
نتوانی بایستی و حقت را بگیری...
428924359_285125.jpg


اشتراک گذارنده shirin_alone و 10 نفر دیگر
رضا
رضا
گلوله نمی دانست
شکارچی نمی دانست؛
تفنگ نمی دانست
پرنده داشت
برای جوجه هایش غذا میبرد
خدا که می دانست
نمی دانست!!!؟
images.jpg


اشتراک گذارنده shirin_alone و 9 نفر دیگر