بارگیری.jpg 438715374_259336.jpg 18095914_333629147052252_1382982634702897152_n.jpg 438820065_289981.jpg
رضا☆تیرگان☆ (آنلاين)

رضا☆تیرگان☆ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط رضا☆تیرگان☆ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
دلم گرفت از آسمون...
هم از زمین هم از زمون...
18095914_333629147052252_1382982634702897152_n.jpg


اشتراک گذارنده 2017_ff و 9 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
اشتراک گذارنده 2017_ff و 11 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
برای انسانی که گرسنه است،
از معنویت سخن گفتن و از کمال ارزش های اخلاقی دم زدن فریب و فاجعه است...
445505288_165523.jpg


اشتراک گذارنده 2017_ff و 9 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
زندگےڪلاهـــت را بہ هــــوا

بیاندازمن دیگر ناے بازےڪردن

ندارم تو بُردے...
445516175_160035.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده 2017_ff و 9 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
اشتراک گذارنده 2017_ff و 7 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
اشتراک گذارنده 2017_ff و 9 نفر دیگر
رضا☆تیرگان☆
رضا☆تیرگان☆
...
گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته‏ ترین مهربانی عالم، در آینه چشمان مردانه‏ ات،
کودکی‏هایم را بدرقه کرد، تا امروز به معنای تو برسم.
می‏خواهم بگویم، ببخش اگر پای تک درخت حیاطمان، پنهانی، غصه‏ هایی را خوردی که مال تو نبودند!
ببخش اگر ناخن‏های ضرب‏ دیده ‏ات را ندیدم که لای درهای بسته روزگار، مانده بود و ببخش اگر همیشه، پیش از رسیدن تو، خواب بودم؛ اما امروز، بیدارتر از همیشه، آمده‏ ام تا به جای آویختن بر شانه تو، بوسه بر بلندای پیشانی‏ت بزنم. ...
Screenshot_۲۰۱۸۰۲۲۱-۱۲۱۸۱۱.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده 2017_ff و 13 نفر دیگر