C33C8B86-6891-4A22-BCD4-059742254899.jpeg 86D7F1B1-89B6-4C08-BE93-6B5287396075.jpeg DEB98EB4-96FB-4D67-9483-2876AA5D32F0.jpeg 2469D398-5D15-488F-AA12-018F21105B3F.jpeg
bnd boy (آفلاين)

قبوله که هرکس خدای داره خدای من اما قدیمی تر.. [درباره]
bnd boy فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : amro
نام کامل : bnd boy
امتیاز کاربری : 4509
جنسیت : مرد
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:هرمزگان

موسیقی پروفایل

بارکد اختصاصی

bnd boy
bnd boy
bnd boy
bnd boy
86D7F1B1-89B6-4C08-BE93-6B5287396075.jpeg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sarmad- parisakamalii
bnd boy
bnd boy
DEB98EB4-96FB-4D67-9483-2876AA5D32F0.jpeg

دیدگاه

bnd boy
bnd boy
نژاد روتوايلر اصل
2469D398-5D15-488F-AA12-018F21105B3F.jpeg

دیدگاه

bnd boy
bnd boy
B990EE13-251B-4472-8B9D-A53F25CA5F26.jpeg

دیدگاه

bnd boy
bnd boy
شبي نيست كه اه هم به ثريا نرسد

وازچشم ترم اب به دريا نرسد

بخداميترسم ازان روز كه ديدارم

به ديدارت برسديا نرسد

دیدگاه

اشتراک گذارنده light22 و 2 نفر دیگر
bnd boy
bnd boy
بامن توبگو من كيه ام وچي ام نميفهمم عمري به دنبال چي ام نميفهمم

زنداني زندان زمان شدم من. ازدست خداهم دل نگران شدم

ازغم چي بگم كه داخلش غرقم ازخودم چي بگم كه خارج ازدركم

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle takecare
bnd boy
bnd boy
IMG_0548.JPG

دیدگاه

اشتراک گذارنده light22
bnd boy
bnd boy
IMG_0422.PNG

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_
bnd boy
bnd boy
اين دختراي كه توپروفايلشون زدن

متأهل

اخه عزيزم يكم روراست باشيد

اگه متاهل بوديد كه إز ٦صبح تا ٦ صبح بعدش كه اينجا نبوديد

والا خدايا زودترمتاهلشون كن تا فيس ازدستشون راحت بشه

دیدگاه