مانیگ(امیر اسنو) فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط مانیگ(امیر اسنو) قادر به مشاهده مشخصات او هستند
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
همه میگن ناراحت نشو دختر ارزش ندارهs700.gif ..... عاشق نشدین ک بفهمین چه دردی داره
۲۰۱۷-۰۷-۱۳ ۱۲.۲۴.۰۷.png


اشتراک گذارنده Hosein_00H00 و 4 نفر دیگر
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
عشق پییتر♥♥♥♥
IMG_20171219_164341.jpg


اشتراک گذارنده poyatanha
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
ناموسا کی اینستا داره؟


اشتراک گذارنده nicefunboy01
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
به نظر دوستان s33.gif یه کسی که اومده منو دیس کرده به اون دیس بک بدم یا یه تکست دیگ واسه هیپ هاپ بنویسم
۲۰۱۷-۰۸-۰۹ ۰۰.۲۰.۳۸.png


اشتراک گذارنده poyatanha و 2 نفر دیگر
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
بدون تو هیشکی نیاد سر قبر پیشم.......من با هر هرزه محرم نمیشم...... amor.evo


اشتراک گذارنده poyatanha و 4 نفر دیگر
مانیگ(امیر اسنو)
مانیگ(امیر اسنو)
....تنها کسی ک منو درک کردs700.gif .....یه و یه
۲۰۱۷-۱۰-۲۲-۲۲-۴۶-۵۰.jpg


اشتراک گذارنده poyatanha و 2 نفر دیگر