1424095066271370_thumb.jpg 1424094981404279_thumb.jpg 1424094925941049_thumb.jpg 1424094870110201_thumb.jpg
αмiɩRαRsha (آفلاين)

αмiɩRαRsha فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : amirarsha
نام کامل : αмiɩRαRsha
امتیاز کاربری : 20535
جنسیت : مرد
شغل : #آزاد
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:قزوین
محل تولد : تهران

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha


باش زمین به مرد بودنت نیاز داره ....مرد باش . مردونه حرف بزن . بخند . عشق بورز ...مردونه گریه کن ، ببخش ....مرد باش ، نه فقط باجسمت ، ، با ، با ... و هیچوقت نامردی نکن مخصوصا برای کسی که به تکیه کرده و باورت کرده باش .
اشتراک گذارنده roshnna و 105 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha


بــــــــــــراے ڪَسے بِـــــســـــوز ڪہ بَرا خـــــاموش ڪَردَنت اَز اَشـڪِش مـــــایہ بـــــِذاره......اشتراک گذارنده roshnna و 96 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha
اشتراک گذارنده roshnna و 95 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند


اشتراک گذارنده roshnna و 84 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha
اشتراک گذارنده roshnna و 80 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha

زﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ :
#ﻣﺎﺩﺭﻡ ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ !

اشتراک گذارنده roshnna و 74 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha

#آیَنـــــــدِه کِتابـــے اَست کــِه اِمــــــــــروز ے نِویسے
چیزے بِنِویس کِه اَز خواندَלּِ آن بِبَرے ..

اشتراک گذارنده roshnna و 56 نفر دیگر
αмiɩRαRsha
αмiɩRαRsha
اشتراک گذارنده anjilpaj و 39 نفر دیگر