1510290453819168_thumb.jpg 1445792677596065_thumb.jpg 1487142421692391_thumb.jpg اغا.jpg
علیرضا (آفلاين)

علیرضا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط علیرضا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
علیرضا
علیرضا
نفسمممممممممممممم


| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
علیرضا
علیرضا
عشقممممممممممم


| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m
علیرضا
علیرضا
همین که تو میدانی s39.gifدوستت دارم s39.gif
کافیست .................
بگذار
خفه کند خودش را
دنیا !!......s39.gifs39.gifs43.gifs43.gifs101.gifs101.gifs101.gif
1510290453819168_thumb.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868 Horamtanha
علیرضا
علیرضا
خیلی دوست دارم عشقم تنهات نمیذارم نفسمممممممممممممم
1445792677596065_thumb.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده Horamtanha sahar6868
علیرضا
علیرضا
عزیزترینممممممممممممم


دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868
علیرضا
علیرضا
عشقمممممممممم
1487142421692391_thumb.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868
علیرضا
علیرضا
عزیزترینم
اغا.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868
علیرضا
علیرضا
عشقمممممم
1471937508253845_thumb.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868
علیرضا
علیرضا
بودنت آرامشی ست که تزریق میشود درون رگهایم s39.gif
با حس نفسهایت تکثیر میشود درون من s39.gif
مبتلای تو شده ام
ای دلیل هر تپش قلب من s101.gifs101.gifs39.gifs39.gifs43.gifs43.gif
10531523819715113000.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده sahar6868
علیرضا
علیرضا
سلام و صبحت بخیر عشقمممممممممممممممممممممممم
IMG-20180812-WA0007.jpg

دیدگاه