hou4049.jpg images.jpg 500x500_1483347464944240.jpeg 500x504_1476599307049958.JPG
[email protected] (آفلاين)

......... [درباره]
[email protected] فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط [email protected] قادر به مشاهده مشخصات او هستند
li@
[email protected]
kosar3373
تولد ــــ تولد ــــ تولدمبارک
تولد ـــــ تولد ـــــ تولدت مبارکهواراااااااااااا تولد خوشکلمهههgh3.gifgh6.gifs7.gifs7.gifs7.gifs7.gifs7.gif

بیا شمع هارو فوت کن ک صدسال زنده باشییییییییبیا اینم ی خرگوش خوشمل...
... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
li@
[email protected]
روزت مبارک خر عزیزمs43.gifs101.gifs101.gifs101.gifs19.gif

hou4049.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده mani-7 و 2 نفر دیگر
li@
[email protected]
لعنت به این روز از سال....
images.jpg

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده mani-7 و 2 نفر دیگر
li@
[email protected]
پوووفففف حوصلم سر رف..کسی نیس بحرفیمs2_3.gif


اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر
li@
[email protected]
تقدیم به بهترین دختر دنیا و امید زندگی من
با آرزوی بهترین و برترین ها برای فرشته زندگیم . . .
عشقم روزت مبارکs101.gif
دیدگاه

اشتراک گذارنده Thank-you-Allah و 6 نفر دیگر
li@
[email protected]
خدایی این بستنی شیریِ؟؟؟؟
رنگش مث طالبی سبزهs700.gifدیدگاه

اشتراک گذارنده poyatanha و 3 نفر دیگر
li@
[email protected]
گناهم چیه ک عشق اولش نبودم.....
500x500_1483347464944240.jpeg


اشتراک گذارنده poyatanha و 6 نفر دیگر
li@
[email protected]
اشتراک گذارنده poyatanha و 4 نفر دیگر
li@
[email protected]
....
-بااینکه برای تبریک دیر است....
-بااینکه دیگر جشنی و کادویی در کار نیس....
-بااینکه تو دیگر نیستی....
-اما یادت همیشه هس....
............
-یک سال گذشتو تو با خوشی هایت جوان تر میشوی و من با یادت پیرتر
سالروز زمینی شدنت مبارکs43.gifاشتراک گذارنده poyatanha و 4 نفر دیگر