1531697953006163.jpg 1531723741391044.png 1531720278533255.jpg IMG_20180715_193621_555.jpg
علیرضا (آفلاين)

اخرين برگ از دفتر زندگي....... [درباره]
علیرضا فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط علیرضا قادر به مشاهده مشخصات او هستند
علیرضا
علیرضا
به خنده هات
به چالِ گونه هات
گاهی می شود سوگند خورد
اما به چشم هات همیشه...
1531697953006163.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 2 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا
الهی تب کنم
‌شاید پرستارم تو باشی....
1531723741391044.png


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا

چگونه
از تو بگویم به دیگری که بفهمد...؟
برای اهل کلیسا اذان چه فایده دارد؟!


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 5 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا

و عشقِ تو
به من آموخت غمِ غُربت
دو چندان می‌‌شود بدون تو...


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 7 نفر دیگر
علیرضا
علیرضاسکوت کن .
زیباترین سخن
حدیث
دست‌های توست
بر روی میز...!
1531720278533255.jpg


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا

تابستـان هـم؛
اگر گرمـایی دارد؛
از "تیـــــرِ" نگـاهِ
تـــ ــوسـت...


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،
حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود...
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر"
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است...
لبخندشان مصنوعی نیست،
اجباری نیست
در لبخندشان خدا را میبینی...
... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا


تو ڪہ آمدی
فهمیدم عشق یعنے تو!
تو ڪہ آمدے فهمیدم
تو همان گمشده ے قلبِ منے
و چہ زیبا عشق را
برایم معنا ڪردے
و همیشہ قلبم براے تو،
فقط،براے تو بــے قرار میشود.


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 7 نفر دیگر
علیرضا
علیرضا
سُرخی لبانم تشنه لبان تَر توست
میشود بوسه زنی ....IMG_20180715_193621_555.jpg


اشتراک گذارنده ma66 و 7 نفر دیگر
علیرضا
علیرضانسخه‌ای از لب خود حضرت دکتر بنویس

قرص لب‌های تو را قلب نموده تجویز


اشتراک گذارنده ma66 و 5 نفر دیگر