2016-1-11.jpg pic-c-5.jpg 95_abartazeha_ir-1014.jpg 10531502232277780971.jpg
مریم (آفلاين)

مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط مریم قادر به مشاهده مشخصات او هستند
مریم
مریم
آشوبم، آرامشم تویی
به هر ترانه‌ای سر میکشم تویی
سحر اضافه کن به فهم آسمانم

آشوبم، آرامشم تویی
به هر ترانه‌ای سر میکشم تویی
بیا که بی تو من غم دو صد خزانم

بگذار بگویم که از سراب این و ان بریدم
من از عطش ترانه آفریدم


مریم
مریم
به هر جا رسیدم به عشق تو بود
کنار تو هر چی بگی داشتم

ببین پای تاوان عشقم به تو
عجب حسرتی تو دلم کاشتم

اگه فکر احساسمونی برو
اگه عاشق هر دومونی برو

تو این نقطه از زندگی مرگ هم
نمی‌تونه از من بگیره تو رو


مریم
مریم
کنار سیب و رازقی _ نشسته عطر عاشقی
من از تبار خستگی _ بی‌خبر از دلبستگی

عـاشقم

ابر شدم صدا شدی _ شاه شدم گدا شدی
شعر شدم قلم شدی _ عشق شدم تو غم شدی


مریم
مریم
دوری کنید از کسی که سرش به سمت شماست اما چشمانش جاهای دیگر را هم می بیند، دستانش در دست شماست اما حواسش جای دیگر….


اشتراک گذارنده naser6863 mahshid3
مریم
مریم
نمی شود همیشه همه چیز طبق مراد باشد… بیایید فاصله بگیریم از آنها که لیاقت محبت را ندارند.


اشتراک گذارنده naser6863 mahshid3
مریم
مریم
برای همه خوب باش

آنکه فهمید، همیشه کنارت خواهد بود

و آنکس که نفهمید، روزی دلش برای خوبیهایت تنگ میشود


اشتراک گذارنده naser6863
مریم
مریم
حکایت می کنند که دو نفر بر سر قطعه ای زمین نزاع می کردند و هر یک می گفت : این زمین از آن من است !
نزد حضرت عیسی رفتند ؛ حضرت فرمود : اما زمین چیز دیگری می گوید !!!!!
گفتند : چه می گوید ؟
گفت : می گوید هر دو از آن منند !

پس هر دو شرمنده شدند......


اشتراک گذارنده naser6863
مریم
مریم
به عمروعاص گفتند:
چراپشت سر علی نماز میخونی ولی تو خونه معاویه غذا میخوری؟
گفت نماز علی قشنگه اما پلو معاویه هم خوشمزه هست
چقدر این روزها حال و روز بعضي از آدمها اینگونه است


اشتراک گذارنده naser6863
مریم
مریم
عشق آدم را داغ می کند.
و دوست داشتن آدم را پخته…
هر داغی یک روز سرد می شود
ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود.
به دنبال عاشق شدن قبل از ازدواج نباشید


اشتراک گذارنده naser6863
مریم
مریم
حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند

به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم


اشتراک گذارنده nicefunboy01 و 3 نفر دیگر