IMG_20180220_153857_329.jpg IMG_20180224_232407_180.jpg IMG_20180224_175218_325.jpg IMG_20180224_074009_825.jpg

بیشتر از پروفایلم میخوای بدونی؟؟ برو پستامو .. [درباره]
★سودابه ★م "فانوسیا" فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ★سودابه ★م "فانوسیا" قادر به مشاهده مشخصات او هستند
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
دوست داشتن زوری نیست!
اختیاری ست ...
اِداری هم نیست،
ساعت کار ندارد، شبانه روزی ست...
خواب و خوراک نمی‌شناسد ...
شوخی نیست، جدی هم نیست!
یک بازی ست که
بَلد بودن و قاعده‌ی خودش را
خودش تعیین می‌کند ...

دوست داشتن،
یا هست یا نیست!
حدِ وسط ندارد ...
... ادامه
IMG_20180220_153857_329.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 sepehr248
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
از بهلول پرسیدند:
زندگی آدمی به چه ماند؟
بهلول گفت:
به نردبانی دو طرفه
که از یک طرف؛سن بالا میرود
و از طرف دیگر ؛زندگی پایین می آيد...
IMG_20180224_232407_180.jpg


اشتراک گذارنده AVISA77
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
مقصر دانستن دیگران
همیشه خیلی آسان است.
میتوانی تمام عمرت را
به مقصر دانستن دنیا بگذرانی،
اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها
یا شکست هایت فقط با خودت است .


اشتراک گذارنده Hana1364
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
هیس ﺳـﺎﮐﺖ ...
ﻓﺮﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﻦ
ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﻦ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫــﻤﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﺎﭘﻮﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨد
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ...!


اشتراک گذارنده tanha_m
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
دنیا پر است از
انسان هایی به ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو برتن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی عقایدشان آزارت میدهد!!

لطفا عقایدتان را تو حلق ما فرو نکنید
ما از کهنگیِ عقایدتان بسیار بسیار رنج میکشیم ♥


★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ که
ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩم ها
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ
ﺁﺩم ها ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ میکنند ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭند ... ♥


اشتراک گذارنده 95fillegalaxie
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
مادر پرستاره دلم ♥
IMG_20180224_175218_325.jpg


★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
وقتی تو یه رابطه فقط تویی که معذرت خواهی میکنی...
بدون طرف مقابلت هیچ ترسی برای از دست دادنت نداره...
s34.gif
IMG_20180224_074009_825.jpg


اشتراک گذارنده AVISA77 و 4 نفر دیگر
★سودابه ★م "فانوسیا"
★سودابه ★م "فانوسیا"
به هركى رسيديد لبخند بزنيد، به آفتاب سلام كنيد و براى گلها دست تكون بديد، قرصاتونم بخوريد و بخوابيد s33.gif
-خوشی
IMG_20180224_054545_534.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر