Picto_1523740201109.png IMG_20180415_003351_563.jpg Negar_10042018_183034.png IMG_20180406_225543_521.jpg
___HERO___ (آفلاين)

WHAT TO SAY FOR YOU [درباره]
___HERO___ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : ___SINA___
نام کامل : ___HERO___
امتیاز کاربری : 1788
جنسیت : مرد
شغل : ________
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:اصفهان - اصفهان
محل تولد : اصفهان

بارکد اختصاصی

___HERO___
___HERO___
+ دڪتر مورد اورژانسیہ
_ چشہ؟ مریضیش چیہ؟
+ خاطره داره
_ متاسفم... سردخونہs700.gif

@TEXT_PHOTOSS

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
___HERO___
___HERO___
Picto_1523740201109.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Doyle
___HERO___
___HERO___
@TEXT_PHOTOSS
IMG_20180415_003351_563.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
___HERO___
___HERO___
دیگه ته مونده‌های سیـگارم را دور نمـی‌ریزم ؛
شـاید فردا که من نباشـم
از روی همینا بفهـمی چقد دوسـت داشـتم …!!!

@TEXT_PHOTOSS

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 3 نفر دیگر
___HERO___
___HERO___
@TEXT_PHOTOSS
Negar_10042018_183034.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
___HERO___
___HERO___
خریــــــــــدارم

تمام تنهایي‌هایت را
تمام غمها و دردهایت را
تمام اندوهت را

مي‌خرم انهارا بہ قیمت
تمام احساسم

تا انجا کہ حالت خوش شود...

@TEXT_PHOTOSS
... ادامه
IMG_20180406_225543_521.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
___HERO___
___HERO___
غم که نوشتن ندارد ...

نفوذ می کند در استخوان هایت ...

جاسوس می شود در قلبت ...

و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون ...

@TEXT_PHOTOSS
IMG_20180404_013321_458.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Doyle
___HERO___
___HERO___
هنوزم دوستم داری؟
من هیچوقت دست از دوست داشتنت نکشیدم،
فقط از تلاش کردن دست کشیدمs33.gif

@TEXT_PHOTOSS
IMG_20180404_013057_925.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Doyle
___HERO___
___HERO___
@TEXT_PHOTOSS
Negar_03042018_145415.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Doyle
___HERO___
___HERO___
سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در تالا نشست اما عروسی رو بهم نزد . . . صبر کرد تا عروس بیاد بیرون. . 
. عروس اومد همه بهش هدیه میدادن . . پسر هم رفت هدیه شو داد . . . عروس گفت این چیه؟ پسر گفت این همون قرآنیه که بهش قسم 
خوردی مال من بشی . .
@TEXT_PHOTOSS

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Doyle