✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده Hana1364 و 9 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
می شود
که و می داد ...
؛
که با همه ی ماه ها فرق داشت ...
و خیابان هایی ؛
که برایِ ابرهایِ ، می شود ...
برای ی فصل ها ،،،
که صدایِ هق هقِ شبانه اش ؛
تویِ گوشِ کوچه های شهر ،
تا همیشه خواهد ماند ...
تمام می شود ،
و این خیابان ها ؛
تا رسیدنِ پاییز ،
گلوگیرشان را
با دو آفتاب ،
...
[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده Hana1364 و 7 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده Hana1364 و 14 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
.... از ...
وقتی غم عــشق تو در پیش نبود ..
اینقدر دلم اسیر تشویش نبود ..
هر جور حساب میکنم می بینم
عاشـــــق شدنم حماقتــی بیش نبود ....
....


اشتراک گذارنده fmz-mi و 10 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
gh5.gif
‏مامان من اينجوريه كه خودش روزه ميگيره
فک میکنه منم روزم
نه نهاری نه صبونه ای s23.gif


افطارم كه ميرم بخورم ميگه تو كه روزه نبودي گمشو اونور s700.gif
s37.gif s31.gif

[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده fmz-mi و 9 نفر دیگر