✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده victoria00 و 2 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده victoria00 و 3 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
➕❣

!
دراین دل شب همه
و را وآرامش،قراربده،

«آمین یا رب العالمین»

!
هر گاه از
! ،
میکنم اتفاقهای ‌#زندگیتون
پر از باشه ،

و ‌‌#هیچوقت
سدِ آرزوهاتون نشه.

‌_صاف_است
آسمان هم آرام،
باد هم مےآید،
، سعےدارد که بفهماند
‌#شب این همه ے و ے نیست.

:

‌#دل_قوی_دار_سحر_نزدیک_است♥️

[لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 7 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
اشتراک گذارنده victoria00 و 10 نفر دیگر
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
✔زهره⚜م. عشق واقعي⚜
gh5.gif
اگه ملکه الیزابت بفهمه من ساعت ۳ بعدازظهر تو گرمای ۴۵ درجه میرم کلاس که زبانشو یاد بگیرم s23.gif


در حالی که در این شرایط شتر هم طاقت نمیاره، s23.gif

هم پناهندگی بهم میده هم پیشنهاد ازدواج s2_15.gif


[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده victoria00 و 11 نفر دیگر