89de50d4efe023d47523a960b4c14179_500.jpg c04519b7c7904270030a521877b9457e_500.jpg 11811543_1638733359735286_2752574861108007468_n.jpg 9b5429cf6d426d90252a754993144d5e_500.jpg
♥ sarvar ♥ (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : WWWW2014
نام کامل : ♥ sarvar ♥
امتیاز کاربری : 3305
جنسیت : مرد
وضعيت تاهل : مجرد

بارکد اختصاصی

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
89de50d4efe023d47523a960b4c14179_500.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
رفتم گوسفند خریدم دختر همسایه اومده میگه چرا بستیش؟؟ میگم واسه اینکه نره.. میگه یعنی اگرماده بود نمی بستیش ؟؟ الان دوساعته بهش میگم گوسفند مادس میگه پس چرا بازش نمیکنی؟؟ میگم واسه اینکه نره .. گوسفند ازخنده سرشو میکوبید به درخت .

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AVISA77
♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
به خواطر عید قربان با تغییر چهره قصد خروج ازکشور داشت که خوشبختانه دستگیر شد.
c04519b7c7904270030a521877b9457e_500.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
11811543_1638733359735286_2752574861108007468_n.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
9b5429cf6d426d90252a754993144d5e_500.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
fu7292.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
38825093_2128087900763028_589329286071058432_n.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
ماندن همیشه خوب نیست...

رفتن هم همیشه بد نیست...

گاهی رفتن بهتر است...

گاهی باید رفت...

باید رفت تا بعضی چیزها بماند...

اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت...

اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند....

گاهی باید رفت و بعضی چیزها را که بردنی ست با خود برد، مثل یاد، مثل خاطره، مثلغرور...

و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت، مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند...

رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی!

و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی!

شاید گاهی باید رفت و گذاشت چیزی بماند که نبودمان را گرانبها کند...

نمیدانم...شاید باید سر به زیر رفت...هر چند با اندوه!

شاید باید با لبخندی بر لب رفت هر چند باری سنگین بر دل و دوش...

رفتن همیشه بد نیست...

هرچند شکسته...

شاید باید آنگونه بروی که دیده شوی و حضورت مثل لمس بال یک پروانه حس شود....

شاید باید آنگونه رفت که هیچ نگاهی نتواند انکار کند و هیچ دلی نتواند ...

حـــــــــــــــــــال باید رفت،فقط باید رفت ...

رفتن همیشه رسیدن نیست اما برای رسیدن راهی جز رفتن نیست
... ادامه
94917fcfb94be37942c02249cd9a783f-425.jpg

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
3.png

| دیدگاه

♥ sarvar ♥
♥ sarvar ♥
2.jpg

| دیدگاه