سوته دلان

گروه عمومی · 409 کاربر · 14532 پست
اگر با تمامِ وجود دوستش داريد وجودِ ثابت كردنش را هم داشته باشيد

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/09/4 - 10:12
ملحق شده اند
1395/07/2 - 15:26
ملحق شده اند
1395/07/1 - 10:22
ملحق شده اند
1395/05/22 - 22:38
ملحق شده اند
1395/02/27 - 19:55
ملحق شده اند
1395/01/19 - 20:04
ملحق شده اند
1394/08/29 - 18:16
ملحق شده اند
1394/08/21 - 00:56
ملحق شده اند
1394/07/19 - 22:52
ملحق شده اند
1394/07/16 - 07:58

ارسال به سوته دلان

✘راحیل✘
✘راحیل✘
ﺩﺭ ﺗﻤـــﺎﻡ ﺷﺒﻬــــﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿـــــﻢ . . .
ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻫﻤـــﺪﻣـــﻢ《ﺳﯿﮕـْـْْْْـْْْْْـْْْْﺎﺭ》 ﺑــــﻮﺩ . . .
ﮐــﻪ ﻟﺒــــﻢ ﺭﺍ ﺑـــے ﻭﻗﻔﻪ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿــــﺪ . . .
ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــــﻢ ﺯﻣــــﺰﻣﻪ ﻣـــے کـــرد . . .
ﺣﻮﺍﺳــــﺖ ﻫﺴــــﺖ ؟
ﺗـــﻮ ﻫـــﻢ ﺩﺭ ﺣــــﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﻨــــے ،
ﻫﻤـــــﺎﻧﻨﺪ【ﻣـْْْْْـْـْْْْـْْْْـْـْْْْـْْْْْـْْْْْـْـْْْْـْْْْْﻦ】 . .
del-shekaste-15.jpg


اشتراک گذارنده Resistance و 22 نفر دیگر
iman
iman
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ؛
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ
دو ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻔﺖ
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺷﺪ ...
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ کشند...
photo_2018-02-06_17-56-40.jpg


اشتراک گذارنده Marve00 و 9 نفر دیگر
zhila
zhila
اهمیت و ارج زندگی در همین است که موقت است،
تو باید جاودانگی خودت را در جای دیگری نشان بدهی،
و آن جا «انسانیت» است!
۲۰۱۸۰۲۰۲_۱۸۲۶۳۰.jpg


اشتراک گذارنده Doyle
رضا
رضا
اشتراک گذارنده miss-y و 11 نفر دیگر
ازتهی سرشار...
ازتهی سرشار...