سیستان فراموش شده

گروه عمومی · 269 کاربر · 3867 پست
خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم . . .

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/01/2 - 20:10
ملحق شده اند
1393/08/21 - 22:05
ملحق شده اند
1393/08/16 - 17:00
ملحق شده اند
1393/06/23 - 22:48
ملحق شده اند
1393/06/20 - 13:33
ملحق شده اند
1393/06/15 - 12:41
ملحق شده اند
1393/06/14 - 14:32
ملحق شده اند
1393/06/13 - 13:16
ملحق شده اند
1393/06/13 - 12:51
ملحق شده اند
1393/06/13 - 12:48

ارسال به سیستان فراموش شده

AR1995
AR1995
AR1995
AR1995
AR1995
AR1995
mr.jack
mr.jack
براي اشتباه کردن انسان باشيد


و براي بخشيدن خدا


mr.jack
mr.jack
mr.jack
mr.jack
تقصير از من است

آن زمان که گفتي قول بده هميشه کنارم بماني


يادم رفت بپرسم کنار خودت يا خاطره هايت ؟


mr.jack
mr.jack
mr.jack
mr.jack
قـرار نـيـسـتــــــ مـن طـوري زنـدگي کـنـم کـه دنـيـا دوسـت داره ،
خـب طـبـعـا قـرارهـم نـيـست دنـيـا هـمـونطـوري بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.


mr.jack
mr.jack
این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "
---
... ادامه


ღ۩A҉B҉T҉I҉N۩ღ
ღ۩A҉B҉T҉I҉N۩ღ