خـدمون خـدامونُ عشــــقه

گروه عمومی · 199 کاربر · 3250 پست
به خودم می بالم که در این عصر یخی*** دوستی دارم که دلش آینه ی خورشید است

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:01
ملحق شده اند
1394/03/11 - 16:05
ملحق شده اند
1394/02/28 - 16:23
ملحق شده اند
1394/02/20 - 12:20
ملحق شده اند
1392/10/25 - 18:08
ملحق شده اند
1392/10/23 - 16:55
ملحق شده اند
1392/10/23 - 13:27
ملحق شده اند
1392/06/14 - 13:26
ملحق شده اند
1392/04/1 - 09:49
ملحق شده اند
1392/03/15 - 17:04

ارسال به خـدمون خـدامونُ عشــــقه

محمدامین
محمدامینمتلاطم ...

تنها ...

بیکران ...

کاش اقیانوسی نبودم

پنجه کشان بر ساحل ...شمس لنگرودی
... ادامه


محمدامین
محمدامین
ترسيده اي؟

از كه؟

از جهان؟

من جهانت

از گرسنگي؟

من گندمت

از بيابان؟

من بارانت

از زمان؟

من كودكيت

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت مي ترسم...


... ادامه


محمدامین
محمدامین
ديگران مي توانند

غم هايت را بشمرند.

اما فقط خودت مي تواني

حاصل جمع شان را بفهمي.
محمدامین
محمدامین
محمدامین
محمدامین
محمدامین
محمدامین
محمدامین
محمدامین
اشتراک گذارنده Makeh1372
محمدامین
محمدامین
لحظه ها تنها مهاجرانی هستند که
هرگز باز نخواهند گشت
هرگز !


Sad Romance
Sad Romance