سکوت بهراد....

گروه عمومی · 98 کاربر · 1516 پست
گــروه ســـــــــکوت

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:06
ملحق شده اند
1394/01/2 - 19:22
ملحق شده اند
1393/11/20 - 09:11
ملحق شده اند
1393/11/15 - 18:45
ملحق شده اند
1393/09/30 - 13:54
ملحق شده اند
1393/09/4 - 02:01
ملحق شده اند
1393/08/21 - 21:31
ملحق شده اند
1393/06/17 - 18:19
ملحق شده اند
1393/06/17 - 01:19
ملحق شده اند
1393/06/16 - 22:33

ارسال به سکوت بهراد....

هانا
هانا
رر:
بخون موهای تنت سیخ میشه مردونه


بخون اما ناراحت نشو دوستان بخونید ببینم چشمی خشک میموونه..؟
یکی از نوکرا و ذاکرای ارباب میگفت: دو ماه پیش خواهرم کربلا بود تو صحن حضرت عباس ع بودیم مداح داشت روضه میخووند یه وقت دیدیم یه پیرمردی اومد از یقه اون مداح گرفت کشید پایبن گفت عباس دروغ میگه ...عباس دروغ میگه
مداح ارومش کرد گفت چی شده گفت من بعد 25 سال بچه دار شدم الان که 19 سالشه رفته تو کما با خودم گفتم درمون دردش عباسه
از اصفهان اومدم کربلا امروز زنگ زدن بهم گفتن بچت مرده...دروغ میگن که عباس حاجت میده
خواهرش میگفت مجلس بهم ریخت ..
فرداش تو صحن حضرت عباس بودیم دیدیم پیرمرده پا برهنه اومد ..با خودموون گفتیم الان مداح و میزنه دوباره..
دیدیم اومد جلو چهار پایه که مداح روش واساده بود دستشو گرفت گفت بیا بغل ضریح بخوون همه کسایی که دیروز بودنم باشن...میخوام بگم غلط کردم... (گریه میکردو میگفت)
میگه همه رفتیم مداح گفت حاجی چی شده ..
گفت خانوومم زنگ زد گفت چوون نمیذارن زنا تو غسال خونه برن التماس کردم گفتم 1 بار بچمو تو سرد خوونه ببینم...
میگه همین که کشو رو کشیدن بیروون دیدیم رو نایلوون بخار نشسته سریع اوردنش بهش شوک دادن بعد چند دقیقه به هوش اومد ..
پسرموون که اصلا تو قید و بند مذهب نبود تا نشست گفت بابای من کجاست؟
گفتم بابات کربلاست ...
گفت بهش زنگ بزن بگو زمانی که تو کما بودم 1 اقای قد بلندی اومد تو خوابم گفت ...پسرم بلند شو...
به بابات سلام برسوون بگو...
ابروی من یک بار تو سرزمین کربلا رفته بود..
چرا دوباره ابروی منو بردی...برو بهش بگو عباس دروغ نمیگه....‏باسلام این ازطرف حرم پخش شده. تاپيام رو ديدي ٨باربگو (یاابوالفضل)وبراي٨ نفربفرست همین الان خبر خوشی میشنوي.به (ابوالفضل)قسم ات میدم بفرست فقط امتحان كن خیلی عجیب
.
قشنگ ترین رویات درعرض چهار روز اتفاق مییفته اما اگه نفرستی چهار اتفاق بد برات میفته به چهار گروه بفرست بعداز 28 دقیقه کسی بهت زنگ میزنه که انتظارشو نداری
چون قسمم دادن به حضرت محمدتوهم بفرست
... ادامه


هانا
هانا
دراین دنیا که مردانی عصا از دست کور میدانند من نادان محبت جستجو کردم
1469533322114.jpg


اشتراک گذارنده secreet-sukoot
هانا
هانا
هانا
هانا
خدایا همه زندگیمو میدم فقط یه روز بزار کنارش باشم


هانا
هانا
خدا کجایی ببینم نابود داغون بزار برگردم


هانا
هانا
پدرش پسر میخواد ملیکا هرشب از پدرش کتک میخورد
5735f2795fa32060227b28e7.jpg | 85KB

هانا
هانا
مویت سپاه موج و دلم قلعه ای شنی است

جنگــی نبـــوده است بــــه ایـــن نابرابری!

زیبــــــاترین لبــاس جهان است بر تنت

از تن اگــــر هر آنچه که داری ، درآوری

"از هر چه بگذرم سخن دوست خوش تراست"

از دوست بگذرم ... کـــه تــو از دوست بهتری!


هانا
هانا
شاید کسی نفهمد....
ولی حتی خداهم تنهاییش را فریاد میزند...
قل هو.الله احدهانا
هانا
«دلتنگی»

دانه دانه مي افتد
روے صورتم
شور است طعم «نبودنت»
خیلي شور... !!!


هانا
هانا