IMG_20180715_165352_489.jpg IMG_20180629_210314_094.jpg IMG_20180626_185731_765.jpg IMG_20180504_151345_022.jpg
Rmghrt (آفلاين)

خدایا امیدم فقط به توست پناهم باش ......... [درباره]
Rmghrt فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Rmghrt قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Rmghrt
Rmghrt
خدایا به قلبمون آرامش بده تویی که آرامش دهنده قلبهایی....
IMG_20180715_165352_489.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364
Rmghrt
Rmghrt
IMG_20180629_210314_094.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi naser6863
Rmghrt
Rmghrt
IMG_20180626_185731_765.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi fmz-mi
Rmghrt
Rmghrt
IMG_20180504_215251_466.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
Rmghrt
Rmghrt
تورامن چشم در راهم..........
IMG_20171115_191910.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
Rmghrt
Rmghrt
خدایا پناه بی کسی هایمان باش
IMG_20180422_214540_704.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
Rmghrt
Rmghrt
یه حسی منو سمت تو میکشه

همینکه دلت بامنه کافیه

مهم نیست ته ماجرا چی بشه....
IMG_20171125_102846.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر
Rmghrt
Rmghrt
IMG_20180419_200541_295.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 7 نفر دیگر
Rmghrt
Rmghrt
خدایا چقدر خوبه که غروب باشه هوا عالی...توباشی و عشقت

و چقدر سخته که غروب باشه هوام عالی.... اما تو نباشی با عشقت

دیدگاه

اشتراک گذارنده AmirKazemi و 5 نفر دیگر