IMG_۲۰۱۸۰۷۲۱_۰۸۴۷۴۵.jpg d860e7fb4430a9a20f79629d8b589829_1024.jpg ع6.jpg 610-1.jpg
Reza (آفلاين)

Reza فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Reza قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Reza
Reza
عکس دیروز عصره عین دل من غروبش دلگیره
IMG_۲۰۱۸۰۷۲۱_۰۸۴۷۴۵.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
Reza
Reza
کاش حلالم کنید

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
Reza
Reza
تمام خاطراتت جمع شه تو ی آهنگ ک هی روی تکرار بذاری و گوش کنی بهش

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
Reza
Reza
حلالم کنید خداحافظ برای همیشه

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863
Reza
Reza
مقصد
شاید هنوز نرسیده باشید، اما امروز نسبت به دیروز به مقصد نزدیکترید.

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Nedaa27
Reza
Reza
مادر
مهم نیست در چه سنی باشم، هر زمان چیز جدید یا عالی می بینم، دلم می خواهد فریاد بزنم... مامان بیا نگاه کن.

دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 و 2 نفر دیگر
Reza
Reza
آب
دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند... اما دو تکه سنگ هیچ گاه با هم یکی نمی شوند! پس هرچه سخت تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر است.


اشتراک گذارنده naser6863 Nedaa27
Reza
Reza
عمل
بزرگ ترین کارها از کوچک ترین عمل ها ساخته شده اند.

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 Nedaa27
Reza
Reza
شروع کن
لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی، شروع کن تا بزرگ شوی…


اشتراک گذارنده naser6863 Nedaa27
Reza
Reza
تنهایی
دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند، دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با مشکلات روبرو شوید!

| دیدگاه

اشتراک گذارنده naser6863 radmaneshgandom74