EFB5CEBD-12A1-45B4-AFB4-01670C753102.jpeg IMG-20150911-WA0010.jpg images? ??
REZA (آفلاين)

امید رهایی نیست ، وقتی همه دیواریم ... [درباره]
REZA فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : REXZA
نام کامل : REZA
امتیاز کاربری : 12636
جنسیت : مرد
متولد 4 آذر
شغل : آی تی
محل زندگی:خوزستان

موسیقی پروفایل

بارکد اختصاصی

REZA
REZA
خوش باش؛

ندانی
به
کجا
خواهی
رفت...!

خیام

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 3 نفر دیگر
REZA
REZA
به
خواب
نیز
نمی بینمش
چه
جایِ
وِصال؟

حافظ

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 3 نفر دیگر
REZA
REZA
دیوانه منم که خانه‌ام را
رویِ
گُسلِ
خطرناکِ
تَنِ
تو
ساخته‌ام ..!

علیرضا اسفندیاری

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 6 نفر دیگر
REZA
REZA
‏سرگشته چو پرگار ‏همه عمر دویدیم

‏آخر
به
همان
نقطه
‏که
بودیم
رسیدیم...

دیدگاه

اشتراک گذارنده Doyle و 5 نفر دیگر
REZA
REZA
بر
چشمانِ
غمگینم
بی وقفه
بزن
باران ...

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 7 نفر دیگر
REZA
REZA
زندگی گر هزار باره بود،
بارِ
دیگر
تو ...


فروغ فرخزاد

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
REZA
REZA
چون دوست دشمن است

شکایت
به
کجا
بریم؟

سعدی

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
REZA
REZA
تمام شهر پر از مغزهای معترض است

برای
این
همه
سر ‌،
چوبه
دار
می خواهیم‌

فاطمه اختصاری

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
REZA
REZA
چقدر تلخ که بدبختی جُک شد ...

دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
REZA
REZA
من سَر نمیفهمم

مگر
آنجا
که
پایِ
یار

سعدی

| دیدگاه

اشتراک گذارنده tanha_m و 4 نفر دیگر