Pixelshot

گروه عمومی · 3 کاربر · 22 پست
Post your shots in this group

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1397/04/1 - 23:51

ارسال به Pixelshot

انسان ها برای اینکه خود
قضاوت نشوند
در قضاوت دیگران عجله میکنند...!!اشتراک گذارنده Hdth


سکوت می کنم
به احترام آن همه حرف که در دلم مرد...!!
IMG_7303.JPG


اشتراک گذارنده Hdth farid-
زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها…
IMG_7287.JPG


اشتراک گذارنده Hdth
زندگی گاهی التماس وار
از ما نجات میطلبد
بکوش و ز وجودت جانش بده...! s43.gifs43.gifs43.gif
IMG_7245.PNG


اشتراک گذارنده Hdth و 5 نفر دیگر
کادربندی در عکاسی دقت کنین که برخورد دو خط عمودی و افقی
4 نقطه ایجاد کرده که نقاط طلایی نام داره و تو اون نقاط سوژه تاثیر بیشتری میذاره
یعنی بیشترین تاثیر کل قاب عکس در این نقاط هست
و بهتره سوژه عکستونو تو این نقاط کادربندی کنیناشتراک گذارنده sahar6868 و 4 نفر دیگر