DELTANGII

گروه عمومی · 140 کاربر · 5077 پست
چقدر سخت است که لبریز باشی از گفتن ؛ ولی … در هیچ سویت محرمی نباشد … !!!

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:00
ملحق شده اند
1394/01/2 - 21:50
ملحق شده اند
1392/11/27 - 18:21
ملحق شده اند
1392/11/17 - 16:46
ملحق شده اند
1392/10/25 - 13:35
ملحق شده اند
1392/10/23 - 10:59
ملحق شده اند
1392/09/20 - 16:56
ملحق شده اند
1392/09/16 - 12:17
ملحق شده اند
1392/08/9 - 02:56
ملحق شده اند
1392/06/24 - 18:37

ارسال به DELTANGII

عشق
عشق
امام علی (ع) :

کار اندکی که بر آن مداومت ورزی از کار بسیاری که از آن خسته شوی

امیدوار کننده تر است .

نهج البلاغه حکمت 27
54.jpeg


faride
faride
اشتراک گذارنده rana___ sadena24
faride
faride
.

کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما

از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . .اشتراک گذارنده tina001 rana___
faride
faride
شبی گفتم به قليانم که ازجانم چه ميخواهي؟

نوشت با خط دود خود به دردت ميخورم گاهي

تو بر من مينهي آتش که درد خود کني تسکين

من بيچاره ميسوزم تو ازحالم چه ميداني؟faride
faride
برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !

برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !

تو را با من نمی خواهم که « ما » معنا کنم دیگر

برو با یک « من» دیگر بمان « ما » شو ، خداحافظ....faride
faride
دستانت رو دور گردنم حلقه کن

این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کنfaride
faride
تمام غصه های دنیا رو میشه با یک جمله تحمل کرد :


خدایا میدانم که میبینی . . .

خدا مرحم تمام دردهاست


هرچه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد


خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .
... ادامه


گیتن (giten)
گیتن (giten)
نياز آينه ناز است ، چنانكه گدا آينه جود و مايه ظهور احسان است و چون وجود آينه از هر نقش پاك شود و تمام حال قبول و پذيرش تصوير گردد و از محدوديّت همه نقشها بيرون آمده و به كمال هر نقشي آراسته مي شود و از جزء به كل مي رسد. نياز همان عدمي است كه آينه وجود است .