1464855951188485_thumb.jpg 1464855920433177_thumb.jpg 1464855887408302_thumb.jpg 1464855851956741_thumb.jpg

حــــوالی مــــن قــــضـــاوت مــمـــنـــوع!! [درباره]
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : NEGAR1366
نام کامل : ▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
امتیاز کاربری : 5910
جنسیت : زن
متولد 3 مرداد
محل زندگی:تهران
محل تولد : تهران

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
شاید دست کــــم یکبــار برای هر دختری

اتفـــاق افتاده باشـــد که بخواهـــد پشـــت کند

به همه خواستــــــه‌ها و آرزوهــــــــــایش

و همه چیـــــــز را بـــردارد و بـــرود ..

آنقــــدر که جــز خـــــودش چیــــزی نماند ..

مهـــــم نیست چه بر ســـرش می‌آید

مهــم این است خـــودش خواستـــه، خــــودش تصمیـــــم گرفته .

خــــودش هم، پـــــای همه سخــتی‌ها و دردهـــا می‌ایستــــد ...... ادامه


اشتراک گذارنده tikan-62 و 19 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ
هر چند ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...!
ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﻢ ﻣﯿﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ،
ﻭﻟﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ...
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ...!
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﻠﺴﻪ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ...
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯼ !
ﮐﺎﺵ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ...
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ !
ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ؟
از ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ؟ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺸﺎﻥ؟
... ادامه


اشتراک گذارنده tikan-62 و 24 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
هیـ↔↔↔↔↔ـس !⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫

کــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو

بی صـــــدا تــــر بـــشــــکــــن

آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر

مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود⬅⬅⬅⬅

✔✔✔✔✔وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش ! ✔✔✔✔✔


اشتراک گذارنده tikan-62 و 28 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
و روزی که آدمها❕❕❕
یکبار برای همیشه از چشمانت می افتند⭐⭐⭐⭐
مهم نیست نسبتشان⭐⭐⭐⭐✔✔✔
چقدر نزدیک است یا چقدر دور ⭐⭐⭐⭐
مهم این است که تو تا ابد⭐⭐⭐⭐
هیچ حسی به آنها نخواهی داشت⭐⭐⭐⭐ ✔✔✔
و این آغاز یک راهِ طولانی ست〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


اشتراک گذارنده tikan-62 و 30 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀


✅✅✅هیچ وقت یادم نمیره بهم چی گذشت............. تا که گذشت.... هه ✅✅✅


اشتراک گذارنده mahlah و 27 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
بَعضـــــے ھٰا هَم هَستَن کِہ بٰاهٰاتَن

وَلــــــی هَمیشِہ بٰا کِسایی دیگِہ هَم گَرم میگیرَن
کِہ اَگِہ بٰا تٌو بِہ بٌن بَست خوردَن خیٰالِشون راحَت بٰاشِہ کوچِہ

بَعــدی یِکے مُنتَظِرِشون هَست ...!

تو قانونِ رِفاقَت بہ اینا میگَن⇙ لـــــــــا شـــــــــــے⇘


اشتراک گذارنده tikan-62 و 25 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
عشق هایت را مثل
کانال تلویزیون عوض می کنی
وافتخار می کنی،
که عشق برایت این چنین است !
و من می خندم …
به برنامه هایی که هیچکدام ،
ارزش دیدن ندارند . . .


اشتراک گذارنده tikan-62 و 24 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
•●ﺩﯾــــــــــــﮕــﮧ...
✘ﻧـﮧ ﺑَﺤــــــﺚ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ,
✘ﻧـﮧ ﺗﻮﺿـــــﯿﺢ ﻣﯿﺨـ ـﻮﺍﻡ,
✘ﻧـﮧ ﺗﻮﺿـــــﯿﺢ ﻣﯿـ ـﺪَﻡ
✘ﻧـﮧ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿﮕـ ـﺮﺩﻡ ...
✘ﻧـﮧ ﺩَﻟﯿﻞ ﻣﯿـ ـﺎﺭَﻡ,
⇦ﻓﻘـ ـﻂ ﻭَ ﻓﻘـ ـﻂ
⇦ﻣﯿﺒﯿﻨـ ـﻢ ،
☜ﺳُــــــــــــﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﻢ
⇜ﻭ ﻓﺎصـــــــــــــﻠـــﮧ ﻣﯿﮕﯿــ ـﺮَﻡ ...


اشتراک گذارنده tikan-62 و 20 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
خدایا.......


این روزها زمان، چقدر تند برایم می گذرد........

نمی دانم!

خوشی هایم فراوان است یا دردهای این دنیا شمارش روزها را از یادم برده........


اشتراک گذارنده tikan-62 و 20 نفر دیگر
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄ ɲ€ǥąя ▄▀▄▀▄▀
گرگ روزگار بودیم حتی شغال ها هم قدرت رویارویی با ما را نداشتند حالا ک توبه کرده ایم حتی اهو ها هم برایمان خط و نشان میکشند .ولی ب اهوها بگویید ک در قلمرو ما با احترام وارد شوند و به انها بگویید ک توبه ی گرگ مرگ است....


اشتراک گذارنده tikan-62 و 31 نفر دیگر