IMG_20171108_155605.jpg IMG_20161015_002526.jpg IMG_20170919_135827.jpg IMG_20170906_135546.jpg
Negin (آفلاين)

آرام و صبور [درباره]
Negin فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Negin قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Negin
Negin

در این دنیا تک و تنها شدم من...گیاهی در دل صحرا شدم منs700.gifs700.gif
[لینک ضمیمه]
[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده az22 yalda95
Negin
Negin

فک کنم ایران دیگه جمعیتش رسیده به 20 میلیون نفرs700.gifs700.gif
هرماه باید یه چند نفری بمیرن..حلال کنین شاید ماه دیگه نوبت من باشهs402.gif


اشتراک گذارنده az22 و 3 نفر دیگر
Negin
Negin
اشتراک گذارنده 1378-00 و 2 نفر دیگر
Negin
Negin
اشتراک گذارنده az22 و 8 نفر دیگر
Negin
Negin
اشتراک گذارنده az22 و 11 نفر دیگر
Negin
Negin
دلم برات تنگولیده شده عزیزجانs39.gifs700.gifs700.gif


اشتراک گذارنده farid- و 6 نفر دیگر
Negin
Negin

خاص
بابا تو رو به هرکی که میپرستین دس از سرم بردارین...کی بهت اجازه داده خطاب بزنی ها؟؟؟
بخدا قسم یه عده هستن نبودنشون یعنی آرامش ...این آرامشو ازم نگیرین
واقعا دیگه من نمیدونم چیکار کنم؟؟؟؟نه میشه از دوستات دل بکنی و از فیس بری،،،، نه میشه وجود اینطور ادمایی رو تحمل کنیs700.gifs700.gif

| دیدگاه

اشتراک گذارنده farid- و 4 نفر دیگر
Negin
Negin
دلم خیلی گرفته...s700.gifs700.gif
تنهایی چه سخته
همگی رفتن المسافرتs26.gifs26.gif
من تک و تنها الخونه تنها کارمم شده گوش دادن به این آهنگ
موسیقی قشنگیهs33.gifs33.gif
[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
Negin
Negin
دیشب عین بچگیام بغل مامانم خوابیدم..بخدا نمیدونید چه آرامشی داشت اصلا هی نمیدونم کی خوابم بردs33.gif
صبح مامانم اومده میگه نگین کوچولو پاشو شیرخشکت داخل پستونکه برو بخور
بابام و داداشمم هی داشتن بهم میخندیدن منم اعصبانی شدمs11.gif با داداشم دعوام شد
او با دمپایی من با پشه کش،،،ناگهان پشه کش شکسته شدو من با دمپایی سیاه و کبود شدمs700.gifs700.gif
و اینگونست در آغوش مادر خوابیدنs23.gifs23.gif


اشتراک گذارنده atamanbay و 15 نفر دیگر
Negin
Negin

اولی ها شلخته،،،،دومی ها پاتخته
سومی ها پلیسن،،،،چهارمی ها رئیسن
پنجمی ها رفوزه یه وری میرن تو کوزه،،،کوزه که در نداره باباش خبر نداره
وقتی ک در دار شد،،باباش خبر دار شد
بخیرs700.gifs700.gif
اینم یه دورانی بود توی دبستان که زنگ اخر با بچه ها میخوندیمs33.gifs33.gif
[لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده atamanbay و 17 نفر دیگر