SmartSelectImage_۲۰۱۸-۰۶-۰۵-۱۷-۳۵-۳۰.png SmartSelectImage_۲۰۱۸-۰۶-۰۵-۱۷-۳۶-۲۳.png 236x232_1443618930211329.jpg 236x216_1443954069069626.jpg
MOHAMADMAHDI (آفلاين)

MOHAMADMAHDI فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : Mohamad--mahdi
نام کامل : MOHAMADMAHDI
امتیاز کاربری : 3641
جنسیت : مرد
شغل : Botiik
وضعيت تاهل : تنها
محل زندگی:البرز
محل تولد : البرز

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
:
آخر تو یه روز زمستونی
پشت فرمون،
تو جاده چالوس،
سیگار به دست،
وقتی ابی داره داد میزنه
"برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید"
فرمونو کج میکنم سمت دره s33.gif

| دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
تا حالا پشه زدتت یا اینکه تا حالا زخم خوردی؟
می بینی چه حالی می ده این خاروندنش؟
هم حال می ده
و هم درد داره !
تازه جاش هم می مونه ..

داستان من هم شده این خاروندن !
با یه کسی که نیست زندگی کردم،
آی انقدر حال می داد،
آی انقدر درد داشت،
تازه جاش هم مونده .. !

| دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
هرزه نیست...
اگر گذاشت اورا ببوسی...
خواست تا بدانی حس دوس داشتنش
اینقدر قوی بود
که از تمام اعتقاداتش گذشت...

| دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
‏چجوری یکی و هی دوس دارین هی دوس دارین بعد یهو وقتی اون دیوونتون میشه بی دلیل دیگه دوسش ندارین؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؛
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻪ...
"ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ..."
مثلا:
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻢ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻡ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺑﯽ آﺳﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﺣﺲ ﮐﻨﻢ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ که...

ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ،
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ...
ﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺭﻭ!
... ادامه
SmartSelectImage_۲۰۱۸-۰۶-۰۵-۱۷-۳۵-۳۰.png

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
شبیه ساحل
آغوش باز کن
تا خیال دریا بودن کنم
SmartSelectImage_۲۰۱۸-۰۶-۰۵-۱۷-۳۶-۲۳.png

| دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
با ادبـــا ببخشن...

وَلـی بـِخـون...

جــــــــنده خـــــانــــوم... البته منظورم همه نیس .....

مـیـای عـَکـس خُـودِتُـو مـیزاری و َ زیـرِش مـیـنِـویـسـی نَـظـَرت دَر مـُورِد چِـشـمایِ مَــن چـیـِه؟

و چَـن تـا کـُـوس لـــــیـسِ و کـُــــوس نَـدیـدِه مـیـان پـاچِـه خـاریـتُـو مـیـکُـنَـن

خُـــــو مَـثـَلــاَ کـِه چـے؟
مـیخـای چـی رُو ثـابـِت کُـنـے؟
اَصَـن تُـو خُـوشـگِـل...تـُو نـاز..آخَـرِش چـے؟

هَـر چِـقـدَم خُـوشـگِـل نـَباشـی..فَـقـَط واسِـه یـِک رُبـع رو تـَخـت مـیـخـانِـت و بـَعـد سـیکـتـیـر میـشی..

پـَـلَـشـت ایـنـجـا مَـجـازیِـه...تـُو تـوو حَـقـیقـی چِه عَـنے بودے کِـه بـِخـای توو مَــجـازی باشے..

دیگِه مَـجـازی هَم خـِعیلی تخــــمے شُده..
مـــیان ادا تنگـــارا درمیارن اخـــراسمشـــون مینویسن nopv مـــخ ردی تــــخس تبــدیل میشن ب ے شــــــاخ و دافــــ مجـــازے

یا مـیـان مـیگَـن نـَظـَرِت دَر مـُورِد عَـکـسَم چـیِه یا میـگَن پـایِه لایـکـی یا نَـه..بـَعدِشَـم لایـک نَـکُـنـی بـِلاکـی..
بعضــــیاشونم ك عقده لایک شدید دارن
جون اجے فول کن....۴ تا بلایـــک cm بزار

اگه هم لایکـــات بالاس یا زیر پستت قربون صدقت میرن فقط و فقط ب خـــاطر ۲۰۰ گرم کستــه کس لیســـاے دورت ک فقط واسه کردن زیر پستت لیس میزنن..
اَصــن فـَرض کُن تِـعـداد لایـکـات به 99999 رِسـید..

بـِــــهِت چـــــی مـیـدَن؟
بِـه کُـجا مـیرِسـی با این تـِعـداد؟

واقعا ریدَنم گِرف با این طَرز فکر بعضیا.(...)
... ادامه

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 6 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
مـیگَن چــون اَخلاقـم سگـه کسے مـَنو نمـیخواد
☜اَوّلاً☞
مــن بـا هَرکے در حـَـدِّ شُعـورش برخـورد میـکُنم
☜دُوُماً☞
مـُهم ایـنه با اَخلـاقه بَـدَم کنـٰار بیان
وَگرنـه هـمه بـا اَخْلاقـه خـــوب کِنار مـیان
☜سِوُماً☞
هَمـینه که هـستْ مُشـکلے داری..؟

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 4 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
*اولویت اول*
*"خدامه" * "چون همیشه باهامه"
✘اولـویـتـ دوم✘
♥عشقمه که مادرمه♥ ¤چون بهترین دوستمه و عاااااشقمه¤
*اولویت سومم*
←"غـرورمـه"→ ◢چـون "هَـمـه ی وجــودَمـه"◣
بابامم که دنیـــاااس ...
أصن بحثش از همه جداااس !!!
" پرچمش بالاااس"

| دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر
MOHAMADMAHDI
MOHAMADMAHDI
♚ ﺑــــﻪ ﺳـﻼﻣــَـــــﺘــــﯽ ﭘــﺴــــــــــﺮﺍ.... ♚


ﭼﯿـﻪ؟؟؟؟؟
ﻓﮑــﺮ ﻣﯿﮑـﻨﯽ ﺧﺴــــﺘـــﻪ ﻧــﺸـُــﺪَﻥ....؟
ﻫﻤﯿﺸـــﻪ ﺑﻪ ﯾـﻪ ﺗﯿﮑــﻪ ﺁﻫــَـﻦ ﻓــُـﺮﻭﺧـﺘـــﻪ ﺷــُـﺪَﻥ.......
ﻭﻗﺘـﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺸﻮﻥ ﻧﺒــﻮﺩ ﻣـﺤــَـﻞ ﺳـﮕـــﻢ ﺑﻬﺸــــﻮﻥ ﻧـﺬﺍﺷــﺘـَـــﻦ .....
ﺭﻭ ﻫـﺮﮐــﯽ ﺩﺳــﺖ ﮔــُـﺬﺍﺷـﺘـَـﻦ ﯾـﺎ ﯾـﻪ ﺑﭽـُــﻪ ﻣﺎﯾـﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺯَﺵ ﮔــﺮﻓـﺘـَـﻨــﺶ ﯾﺎ ﯾﮑــﯽ ﺍﻭﻣـَـﺪ ﺍﺯ ﮔــُـﺬَﺷــﺘــﻪ ﯼ ﻧـﻨﮕـﯿﻦِ ﻃــﺮَﻑ ﻭﺍﺳــَـﺸـــﻮﻥ ﺗـَــﻌﺮﯾـﻒ ﮐــَـﺮﺩ ....
ﺑـﺨــُـﺪﺍ ﺍﻭﻧﺎﻡ ﮐـَـﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣـّـﺎ ﻏــُـﺮﻭﺭ ﻣــَﺮﺩﻭﻧـﺸـــﻮﻥ ﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤـﯿﺪﻩ ﺑﯿﺎن ﺟﺎﺭ ﺑـﺰَﻧــﻦ .......ﮔـﺎﻫــﯽ ﺑﺎﯾـَـﺪ ﮔـُـﻔﺖ : ﻣﯿﻢ ﻣﺜـﻞ ﻣـــــــﺮﺩ...

دیدگاه

اشتراک گذارنده gvj و 5 نفر دیگر