images 30ji72u.jpg a12b683ce84ca7facbe4cf71f008c7ca-425 1001782522091501928921741291152004625123414.jpg
Maryam moradi (آفلاين)

Maryam moradi فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Maryam moradi قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Maryam moradi
Maryam moradi
اشتراک گذارنده saffar و 2 نفر دیگر
Maryam moradi
Maryam moradi
میگن پاییز هواش دونفرس... والا برای ما همه فصل ها با تنهایی میگذره...
30ji72u.jpg


اشتراک گذارنده kkkaa tanha_m
Maryam moradi
Maryam moradi
دلم برای خودم تنگ میشود، آری
همیشه بیخبر از حال خویشتن بودم!


اشتراک گذارنده saffar fmz-mi
Maryam moradi
Maryam moradi
بدترین حس وقتیه که به جای بزرگ شدن پیر بشی


اشتراک گذارنده fmz-mi kkkaa
Maryam moradi
Maryam moradi
سخت است درک کردن کسی که غــم هایـــــش را خودش میــــداند و دلش
که همه تنـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند
که حســــرت میـــــخورند
بــخاطر شاد بودنــــــــش
بخاطرخنده هایـــــــــش
و هیچکس جز او نمیــــداند چقدر تنهاســــــت
که چقدرمیـــــــترسد… از باخــــــتن…
از اعتــــماد بی حاصلش…
از یـــــخ زدن احساس و قلبــــــــــــش…
از زندگی…


اشتراک گذارنده fmz-mi kkkaa
Maryam moradi
Maryam moradi
ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﺭﺩﺕ اﻭﻧﻘﺪﺭ ﺷﺨﺼﻲ مي ﺷﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﻲ ﺯﻧﻲ


اشتراک گذارنده fmz-mi kkkaa
Maryam moradi
Maryam moradi
قرار بود اسمم برای بچه های تـــو مادر باشد
اسمت برای بچه هایم پدر !
اما ....
بچه های ما ، ما را نمی شناسند !
روزی دخترت از تــــو اسمم را می پرسد
روزی که با ترانه ای قدیمی به نقطه ای دور خیره می مانی و من از چشمهایت می چکم…

| دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi
Maryam moradi
Maryam moradi
چه با عظمت است ذی الحجّه....

موسی به طور می رود
فاطمه به خانه علی
ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه
محمد با علی به غدیر
وحسین با تمامی هستیش به کربلا....


اشتراک گذارنده kkkaa said-k
Maryam moradi
Maryam moradi
اشتراک گذارنده kkkaa said-k
Maryam moradi
Maryam moradi
با حرفام دل یکی رو شکستم... اومدم اینجا و جلوی خیلی های دیگه بگم ازش معذرت میخوام...
1001782522091501928921741291152004625123414.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده said-k s200-200