1518978075639331.jpg

مرا هزارامید است و هر هزار تویی [درباره]
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞


اشتراک گذارنده Atihs و 138 نفر دیگر
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞


اشتراک گذارنده Atihs و 168 نفر دیگر
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞
قهرماטּ ᓄךּ༻ ∞

دیدگاه

اشتراک گذارنده Atihs و 161 نفر دیگر