IMG_20180505_232748_286.jpg IMG_20180505_205609_796.jpg IMG_20180505_205615_300.jpg IMG_20180425_221729_150.jpg
Mahsaw (آفلاين)

بیشتر از این لازم نیس بدونین.... [درباره]
Mahsaw فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Mahsaw قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Mahsaw
Mahsaw
nastaran-tavakoli-76 جمع کن بساتتو تا بیشتر از این عصابم خورد نشده

دیدگاه

Mahsaw
Mahsaw

ببین واس من گنده نشو ها کونی اوبی اون مدرسه ای ک تو توش درس میخوندی من از ۸ سالگی تو.پشت بومش شاشیدم دیگ گوه خور واس من کم بود

| دیدگاه

Mahsaw
Mahsaw
من رفتم تا اخر خرداد ک امتحانام تموم شه خدافظظظgh3.gif

دیدگاه

Mahsaw
Mahsaw
بعله, بعلهs31.gif
IMG_20180505_232748_286.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده ALIREZABAD
Mahsaw
Mahsaw
فک کنم انقدر خوردم میخام بالا بیارمs3.gifs3.gif
IMG_20180505_205609_796.jpg

دیدگاه

Mahsaw
Mahsaw
s31.gif
IMG_20180505_205615_300.jpg

دیدگاه

Mahsaw
Mahsaw
ب بعضیا باس گفت من در گوش کسایی زدم که تو

زنگ خونشونم نمیتونی بزنی در بری...

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
Mahsaw
Mahsaw
اگ بخوام زندگیمو از اول بنویسم

تو پیام بازرگانی وسطشم نیستیs5.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
Mahsaw
Mahsaw
s4.gif
IMG_20180425_221729_150.jpg

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
Mahsaw
Mahsaw
hezbolah
کجای دنیا به خاطر اینکه موهات از پشتت بریز بیرون دهنتو سرویس میکنن؟؟؟
امریکا؟ انگلیس؟ فرانسه؟ ایران !!!

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر