photo_2018-07-11_19-25-28.jpg IMG_۲۰۱۸۰۱۲۳_۱۰۰۵۴۶_۳۱۰.JPG IMG_20180116_122640_300.jpg IMG_20180115_095720_868.jpg
*Mahsa*Mahi* (آفلاين)

*Mahsa*Mahi* فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : Mahi_97
نام کامل : *Mahsa*Mahi*
امتیاز کاربری : 2150
1 ساله | 1 / 1 / 1396

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
اما قلب حافظه ی خودش را دارد
و من هیچ چیز را فراموش
نکرده ام.

: آلبر كامو
photo_2018-07-11_19-25-28.jpg


اشتراک گذارنده Hana1364 و 5 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
دیشب پیرمردی ازم پرسید:دخترم برای چی پایکوبی میکنید؟

گفتم:باافتخاروسربلندی از جام جهانی حذف شدیمs33.gif

پیرمردحرف قشنگی زدگفت:ماهم40سال پیش سال57

وقتی همسن شماهابودیم برای شکستی جشن گرفتیم که فک میکردیم بردیم


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 6 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
یادبگیریم!!

پیشنهاد دوستی میدین و نمیپذیره؟!

شاید هنوزبه یه سری چیزایی معتقده....

اصرار نکنیم.......

داره

#*Mahsa*Mahi*


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 5 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
مردان درمسیرعشق به وسعت نامتنهی نامردند!!
گدایی عشق میکنن تازمانی که به تسخیرقلب زن مطمعن نیستن..

اماهمین که مطمعن شدند..........

نامردی را درحدمردانگی انجام میدهند!!!!!!!!!


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 7 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
Sara7818
کاش زودتربرگردی اینجاجات خیلی خالیه s39.gif

دیدگاه

اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 8 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*

ازخیابان به کوچه،ازکوچه به خیابان!

انتهای راهم نامعلوم....

گم شدم میان اول و اخرزندگی......

#*Mahsa*Mahi*


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 12 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*


عجیب تراز واژه ی استرس واژه ی این روزهای من است....

نمیدانی معلق بودن میان گذشته ای که تاریخ انقضایش تمام شده

ورد تلخی به جاگذاشته

واینده ای که حال وروز بدش به الان بد گره خورده

مفهومی بالاتراز استرس رابه دوش میکشد

من میان ماضی واستقبال،مضارعم راازدست داده ام............

توبگو تفدیر،من میگویم تقصیر!!!!!!!!!!!!!!!!!

#*Mahsa*Mahi*
... ادامه


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 13 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*


اگرمیخواهیدجسمم راتاابدزندانی کنید!!!!!!!!
امابدانید
روحم همیشه ازاد است...........
هرلحظه فکرم،هوشم،حواسم
پیش کسی است که ازم دورش میکنید.......!!!!!!
جدایی روح،احساس====>غیرممکن است!!!!!!

#*Mahsa*Mahi*


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 9 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدانیستم که بشنوی
یاچیزی چنان که ببینی
یاچیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم!!!!!!!!!!!!!!
مرافریاد کن...............................#شاملو


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 14 نفر دیگر
*Mahsa*Mahi*
*Mahsa*Mahi*
دختر: دوست دختر جديدت خوشگله (در ذهنش مي گويد: آيا واقعا از من خوشگلتره؟؟؟)

پسر: آره خوشگله ...!! (در ذهنش: اما تو هنوز زيباترين دختري هستي كه ميشناسم)

دختر: شنيدم دختر شوخ طبع و جالبيه (درست اون چيزي كه من نبودم) ... ...

پسر: آره همينطوره (اما در مقايسه با تو، اون دختر هيچي نيست)

دختر: خب پس اميدوارم ... شما دو تا با هم بمونيد (اتفاقي كه براي ما رخ نداد)

پسر: منم برات آرزوي خوشبختي دارم (چرا اين پايان رابطه ما شد ...؟؟؟)

دختر: خب ... من ديگه بايد برم ... (قبل از اينكه گريه م بگيره)

پسر: آره منم همينطور ... (اميدوارم گريه نكني)

دختر: خدافظ (هنوزم دوست دارم و دلم برات تنگ ميشه)

پسر: باشه خدافظ (هيچ وقت عشقت از قلبم بيرون نميره ... هرگز)
... ادامه


اشتراک گذارنده Nilo0o0jo0o0n و 17 نفر دیگر