عشق یعنی ...

گروه عمومی · 55 کاربر · 1597 پست
عشق یعنی . . .؟؟؟

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/09/24 - 01:58
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:04
ملحق شده اند
1394/01/2 - 22:27
ملحق شده اند
1392/05/18 - 19:10
ملحق شده اند
1392/04/8 - 06:25
ملحق شده اند
1392/03/13 - 23:25
ملحق شده اند
1392/03/13 - 17:19
ملحق شده اند
1392/03/8 - 10:59
ملحق شده اند
1392/03/5 - 13:22
ملحق شده اند
1392/03/2 - 10:19

ارسال به عشق یعنی ...

✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
خرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی

اما بدون اون طرف پل همسفرت و یارت فقط یه خــــره !


اشتراک گذارنده Sunny_Girl silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
داور قلبم نه سوت دارد
نه کارت قرمز…
راحت باش…
تا دلت می خواهد خطا کن
سکوت میکنم باز هم سکوت میکنم ...


اشتراک گذارنده Sunny_Girl silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
گ اهی
دلم برای زم انی
که نمیشناختمت تنگ می شودs26.gif


اشتراک گذارنده Sunny_Girl silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
اونیکه כَستش تو כَست شومآس هَنوز پَسورכ آیכیش اِسم مآس ..........


اشتراک گذارنده silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
“عشق”…
باز هم “عشق”…
بیا”شینش” مال تو…
من تمام احساسم را”عق” میزنم…


اشتراک گذارنده silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
به بعضیا باید گفت :اگه واسه همه “قاطی پاتی”میکنی واسه ما هنوز “تاتی تاتی”میکنی…


اشتراک گذارنده silencer
✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
یه سری شدیدا به عینک نیاز دارن،
واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبیننs11.gif


✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
آآخ توف به روت, توف به این شانسم
کاش تورو از اول نمیشناختم


✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
با من تلخ حرف نزن
من خودم زهر مارم …


✘ Slayer✘
✘ Slayer✘
چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست . . .