(: + :) = ♥ تموم. ☻ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط (: + :) = ♥ تموم. ☻ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻
ما تو فیس خیلیارو اذیت کردیم
انصافا بذارن به حساب حرف رفیقم که میگه : هیچی تو دلش ( حامد خشم 007 ) نیست s31.gif
.
والا هیچی نیست. الکی و همینطوریه...
برای جبرانشم میتونید برید رستوران محل زندگی و به حساب من بخورید و بیاشامید. s1.gif


اشتراک گذارنده 2017_ff و 3 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻
امروز همسایمون که دوتا بچه کوچیک داشت و جوون بود ==> خیلی راحت از دنیا رفت
شب خوابید و صبح بلند نشد...
انگار یک خواهر از دست دادم .. خیلی ناراحت کننده ست. چقدر آدم ،،،،، آه دمه...
چشم به هم میذاری و می بینی یکی رفت و بعد خودت.
همو . شوهرش و بچه هاش قطعا به فکر روزهای خوب بودن.
خلاصه جوری باشیم که وقتی رفتیم ، بگن شد.


اشتراک گذارنده Thank-you-Allah و 6 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

: تو ❤️
باشم و و ... به پرواز در میاد در آرامش ، دوست نداری حتی یه لحظه هم بیدار بشی .. ... اونم در و s39.gif s27.gifs1.gif


اشتراک گذارنده mahshid75 و 10 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

❤ܓღ دلخوشی یعنی رهبرت باشه ღܓ❤
گــــرچـــه مـــن هیـــچ و ســـاده ام
ســـرخــــوشـــم (عـــج) بـــود فــــرمــــانـــده ام
گــــرچــــه شـــد فـــرمـــانـــده ام غـــائـــب ولـــی
دلــــخـــوشـــم بــــر نـــائـــبـــش

در هیچ نمیتوان سخنی از گفت .. فراتر از ..اشتراک گذارنده mahshid75 و 11 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

!
کلمه ی به شدت ست!
که فرقی ندارد…مال باشد که بکشم به ‌..
یا مال
که را بگذاری !

به تو می نویسم بی نهایت را
تا بدانی که و را در تو آموختم
و با تو آغاز کردم به قسم که


اشتراک گذارنده mahshid75 و 9 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

هم که وقت به وعده بدهم...
شاید " " را کنم !
آقای من ...

از دگر است
ـــــــــــــــــــــ اگر این نیاید چه کنم ؟
آنقدر من از خودم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر این بیاید چه کنم ؟
ــــــــــــــــ " " ـــــــــــــــــــــــ


اشتراک گذارنده Hana1364 و 13 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻


از می خواهند ، ... از می خواهم ،

این را از بگیر . . .


مرا که آنقدر نداشته هایم را ، داشته هایم . . .


اشتراک گذارنده mahshid75 و 12 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

شاید تو میان باشی.. نمی شوی
اما من تو را میکنم !
شاید تو باشی.. نمی شوی
اما من تو را می کشم !

من از قبل بودم
انداختن بود
برای دوباره ی تو


اشتراک گذارنده mahshid75 و 10 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻

داشتنت بزرگترین دنیاست
مرا میکند و لبخند را به میکند
حتی این گاهی میکنم
من این داشتن را بیشتر از هر چیز در این دارم …

بسیار کوتاه تر از آنست
که بخواهیم بعضی از مهم را نگه داریم !
« مثل »


اشتراک گذارنده mahshid75 و 11 نفر دیگر
(: + :) = ♥ تموم. ☻
(: + :) = ♥ تموم. ☻
اشتراک گذارنده Hana1364 و 11 نفر دیگر