17494459_1389266281130121_4856749787115945984_n.jpg

ای بر پدر دنیا..!اهسته چه ها کردی... [درباره]
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : Horamtanha
نام کامل : ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
امتیاز کاربری : 9463
جنسیت : زن
شغل : دانشجو
محل زندگی:تهران
محل تولد : تهران

موسیقی پروفایل

برچسب های شخصی

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
میگن درد رو از هر طرف بخونی درده
ولی درمان رو از آخر بخونی نامرده
مواظب باش واسه دردت
به هر درمانی تن ندی...

‎‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌╭─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╮
s31.gif
╰─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╯


اشتراک گذارنده aq-reza
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 5 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

تو { Amir-shayan }برايم بهتریــ♥ـن هستي ،
دنيـ♥ـا را نميخواهم ،
تو زندگـ♥ـی من هستي
اينگونه مرا نگـ♥ـاه نکن ،
فکر کرده اي که از نگاهــ ♥ـت خسته ميشوم ،
نه عـزيـزم بيشتر از اينکه هستم عاشقـ♥ـت ميشـوم
پس آنقـدر نگاهــ♥ـم کــن ،
تا ديــوانـ♥ـه شـــوم !


اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 20 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

تن های هرزه را سنگسار میکنند غافل از انکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمیداند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.
https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 45 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

عازم یک سفرم
سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم
مدتی هست نگاهم
به تماشای خداست
وامیدم به خداوندی اوست
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 52 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی


راستی!از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیاورد رگ غیرت اربابان بیرون میزند اما اگر همان زن کلبه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این  است  مگر هردو از یک تن نیستند؟ بفروش!تنت را حراج کن...من دیدم کسانی را دیدم که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن میفروشی نه از دین.

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 53 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

من کسایی رو دوست دادم که خودشونو
توی زندگیم پرنگ میکنن
نه کسایی که فکر میکنن کم رنگ باشن
من میوفتم دنبالشون s33.gif
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 47 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

...
نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!!
اگر بخواهم؛تمام هویت مردانه ات را آتش خواهم کشید... کاش شعور یه عده برسه است و ..‌‌.
زیادنند دخترانی که نر نیستند ولی خیلی ...!!!
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده abcd_ma_ra و 48 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
آموخته ام که بخندم تا دیگران با خنده من و یا به خنده ی من بخندند تا اینکه غمگین در گوشه ای باشم تا دیگران را با اندوه خود بیازارم
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده adibghobadinezdad و 46 نفر دیگر