نشد کاری کنم که بشه [درباره]
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : Horamtanha
نام کامل : ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
امتیاز کاربری : 9783
جنسیت : زن

موسیقی پروفایل

برچسب های شخصی

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
و ناگهان آنچنان دلت می‌گیرد که دستت را به پیشانی میگذاری و‌های های در غمِ نگاهِ بهت زده یِ غریب ترین مردمِ دنیا گریه میکنی‌ و خدا ... چگونه همچنان شاهد است؟؟؟


https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده mohammad4256 و 6 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

روز سختی تازه میفهمی هوادار تو کیست ؟ بی کس و درمانده وقتی میشوی یار تو کیست ؟ مشتری وقتی که بسیار است ٬ سرگرمی ولی در کسادی تازه میفهمی خریدار تو کیست ؟ دست و پایت نه ، در آن روزی که قلبت بشکند تازه در آن موقع میدانی مددکار تو کیست ؟ هرکسی آید عیادت آخر شب میرود تازه آن هنگام میفهمی پرستار تو کیست ؟ میرسد روزی که اطرافت نمی ماند کسی ! آن زمان پی میبری یار وفادار تو کیست ! پیش پایت یک نفر خود را به آتش میکشد ! تازه میفهمی که دهقان فداکار تو کیست ؟ میروی یک روز از این شهر و می میرد کسی ! تازه در آن روز میفهمی گرفتار تو کیست ؟!


https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده mohammad4256 و 20 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

تن های هرزه را سنگسار میکنند غافل از انکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمیداند که مغزهای هرزه ویرانگرترند تا تن های هرزه.
https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 49 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

عازم یک سفرم
سفری دور به جایی نزدیک
سفری از خود من تا به خودم
مدتی هست نگاهم
به تماشای خداست
وامیدم به خداوندی اوست
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 53 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقیراستی!از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیاورد رگ غیرت اربابان بیرون میزند اما اگر همان زن کلبه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این است  مگر هردو از یک تن نیستند؟ بفروش!تنت را حراج کن...من دیدم کسانی را دیدم که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن میفروشی نه از دین.

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 54 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

من کسایی رو دوست دادم که خودشونو
توی زندگیم پرنگ میکنن
نه کسایی که فکر میکنن کم رنگ باشن
من میوفتم دنبالشون s33.gif
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 48 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی

...
نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن!!!
اگر بخواهم؛تمام هویت مردانه ات را آتش خواهم کشید... کاش شعور یه عده برسه است و ..‌‌.
زیادنند دخترانی که نر نیستند ولی خیلی ...!!!
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 49 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
آموخته ام که بخندم تا دیگران با خنده من و یا به خنده ی من بخندند تا اینکه غمگین در گوشه ای باشم تا دیگران را با اندوه خود بیازارم
[لینک ضمیمه]

https://www.nicefun.org/bartarinhaa

اشتراک گذارنده ehsan134 و 47 نفر دیگر
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
ʄɛֆɢɦɛʟɨ ترانه عاشقی
اشتراک گذارنده adibghobadinezdad و 43 نفر دیگر