تـنـهـایـی حـقـیـقـت تلخ..

گروه عمومی · 227 کاربر · 3016 پست
گـروه صـمـیـمـی.. برای هـمـه دسـتـه هـا...خـوشـحـال مـیـشـم عـضـو شـی

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/08/3 - 09:58
ملحق شده اند
1394/11/19 - 15:28
ملحق شده اند
1394/08/30 - 10:19
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:02
ملحق شده اند
1394/01/2 - 19:01
ملحق شده اند
1393/11/10 - 01:38
ملحق شده اند
1393/10/8 - 02:19
ملحق شده اند
1393/09/10 - 15:06
ملحق شده اند
1393/09/3 - 12:38
ملحق شده اند
1393/08/21 - 21:22

ارسال به تـنـهـایـی حـقـیـقـت تلخ...

N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
اینجا زمین است بدبختی را مستند می کنند.


خوشبختی را سریال.


و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.


... ادامه


N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
پایه عـشق معرفته


عـاشقی یک لیاقته


نشانه های عـاشقی:وفـا ، صـفا ، صـداقته .

.
.
429727129_94758.jpg


N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
(هیچ سختی مثل انتظار نیست،


هیچ لذتی مثل لحظه دیدار نیست،


هیچ افتخاری بالاتر از یک دوست وفادار نیست)


اشتراک گذارنده poyatanha
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
عاقبت گر عمر باشد ماندگار،


میگذارم این سخن را یادگار. . .


مینویسم روی کوه بی ستون!


"زنده باد یاران خوب روزگار"...


اشتراک گذارنده poyatanha
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
اگر از این دنیا رفتم نگو رفیق نیمه راه بود،بگو خسته بود


اگر رفتم نگو حرفاش دروغ بود،بگو خیلی دروغ شنیده بود


اگه رفتم نگو دلمو شکست،بگو دلش شکسته بود


اگه رفتم نگو عاشق نبود،بگو دیونه ی عشقش بود


اگه رفتم نگو نامرد بود،بگو تو زندگیش فقط نامردی از رفیق دیده بود
... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
N@DER: TANHA
[email protected]: TANHA
در غروب سخت دنیا یاد یاران میکنم


در کویر خشک و سوزان رقص باران میکنم


زندگی مرگ است و مرگ هم زندگی


پس درود بر مرگ و مرگ بر زندگی


اشتراک گذارنده poyatanha mosafer2020