من كی‌ام؟ می‌خواهی مرا بشناسی؟ پس به دنبا.. [درباره]
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط ☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ قادر به مشاهده مشخصات او هستند
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
اشتراک گذارنده armin90324 و 2 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
کـُـــل ِ را هَم کـِﮧ ﮧ باشـے
باز هَم میخواهَد
ے وَقتها ؛ بَعضـے
بَراے یک ﮧ هَم کﮧ
هَمِـﮧے ے باشــے!

میشود؟❣
همه ...❣
به است!❣
تــ❤ــو . . .
☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 8 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

قبل از اين كه بچه ها را به سلاح علم مجهز كنيم بايد مهربانی،
عشق و انسانيت را به آنها ياد داد.

خطر انسان مهربان برای هستی
كمتر از خطر دانشمند نامهربان است .

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 7 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

صدقه دادن هیچ کمکی به فقرا نمی‌کند !
ما اینکار را فقط برای آرام کردنِ وجدانِ
خودمان انجام می‌دهیم .
فقرا محتاج عدالتند نه صدقه ...!

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 8 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ


پازڸ دڸ‌ڪسي رو بهم ریختڹ،هنر نیست!
هر وقت تونستي

با تیڪہ‌هاے شکستہ دڸ یڪ نفر ، یڪ پازڸ
جدیدو قشنڪَ براش بسازے
هنر ڪردے! s33.gif

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Elixir-Twinkle و 11 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ


من نميگويم در زندگى
اشـتـباه نخواهـى كرد،
حتماً خواهى كرد.
فقط «يك اشـتباه» را دو بار
تكرار نكن، «بار دوم»
حماقت است نه اشتباه !

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Elixir-Twinkle و 9 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

در مــردها
حسی هست که اسمشو میذارن غیرت
و به همون حس در خانمها میگن حسادت
اما من به هردوشون میگم عشــــق
تا عاشـــق نباشی
نه غیرتی میشی نه حسود !!!

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده Elixir-Twinkle و 10 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

مثل گندم باش!!! ☘
زیر خاک می بَرندش ، باز می روید پُرتر ..
زیر سنگ می بَرندش ، آرد می شود پُربهاتر ..
آتش می زنندش ، نان می شود مطلوب تر ...
"ذات" باید ارزشمند باشد...☘☘

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده said-k و 10 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید، اگه تو خونه باشیم ،
دستگاه رو خاموش می کنیم،
اگه تو سینما باشیم سالن رو ترک می کنیم...!
ما تو زندگیمون هیچ وقت .. !
کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم...
ما فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که برامون نقش بازی می کنند..

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده said-k و 10 نفر دیگر
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ
☘尺Ծ乙ノイム☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ

آدمها را به میزان درکشان بسنج
نه به اندازه ی مدرکشان ...
چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد
مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد
کاغذ پاره ای بیشتر نیست ...
مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع بیشتر است ..

☘☘ՏԹɧȝʅՏɧԾʍԹʅ☘☘ [لینک ضمیمه]


اشتراک گذارنده kazem12 و 11 نفر دیگر