شَبَکه اِختصاصی اَلماس

گروه عمومی · 46 کاربر · 1961 پست
بَستر خوب برای پُستای شُما بدونه حاشیه بدونه دردسر بلاک شُدن وَ عقاید فکری آزاد

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1396/04/12 - 14:11
ملحق شده اند
1396/03/18 - 04:18

ارسال به شَبَکه اِختصاصی اَلماس

(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
یه دوست پسره تپلم داشتم هروقت باهاش قرار داشتم مامان اینا میگفتن میری بیرون؟ با کی؟ میگفتم یه مرده خیکی! اونا هم میخندیدن منم میومدم بیرونs35.gifs38.gif


اشتراک گذارنده Doyle sitia
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
لیست مواردی که آخوندا در ۱۰۰سال اخیر با انها مخالفت کرده اند:
- تلگراف
-قطار
- قند
- برق
- بلندگو و میکروفن
- دوچرخه
- آب لوله کشی حمام
- رادیو
- سینما
- تلویزیون
- موسیقی و رقص
- شطرنج
- ویدئو
- ماهواره
- اینترنت آزاد
و هر چیز که باعث شادی و افزایش آگاهی مردم باشد!
ولی در همه موارد بعد از مدتی شکست خود را اعلام کردند و حرفشان را پس گرفتندs38.gifs34.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده Doyle
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
زندگی نامه حسن روحانی :

چون از برادرانش زیباتر بود او را به چاه فاضلاب قم انداختند، کاهنان حوزه او را پیدا کردند و تحویل دولت دادند:

اکنون او عزیز ایران است، نام مصری او ریدامون و نام فارسی او ریدی به ایرانمون است

شخصی خواب دید ۷ سبد خالی در دست راستش و ۷ سبد پر در دست چپش، از یوزارسیف تعبیر خواستند گفت: وای بر شما ۷ سال یارانه ای که از محمود گرفته اید حسن از دماغتان بیرون میکشدs66.gif


اشتراک گذارنده Doyle
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
مردا همه نعمتن

میگی نه
مرد یعنی..
چای احمد:
برنج محسن
آبليموي مجید
کشک کامبیز
سوهان حاج حسين
سس بیژن
سس بهروز
پشمک حاج عبدالله
دوغ آبعلي
سوياي سبحان
عرقيات نادر
نعمت های الهی راقدر بدانید

زنها همه شوینده هستن

میگی نه !
صابون گلنار
صابون عروس
شامپو آرزو
مایع ضرفشویی گلی
پودردستی یکتا
خمیردندان پونه
خمیردندان نسیم
اسکاج کبری

پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد
... ادامه


اشتراک گذارنده Doyle
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
ﭘﻴﺎﺯ ﻓﺮﻭشی ﻫﻲ ﻣﻴﺰد ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺶ و میگفت:
« ﭼﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮ ﺳﺮﻡ ﻛﻨﻢ حالا، ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻡ ﺭﻓﺖ»
ﮔﻔﺘﻢ: «ﭼﻲ ﺷﺪﻩ؟»
ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻴﺎﺯﺍﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ! ﻛﻠﻲ ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﺩﻡ، ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﭘﻴﺎﺯ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ!»
ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﭘﻴﺸﻨﻤﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻛﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ: «ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺩﺳﺖ ﺍین ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﻋَﺒﺎت! ﭘﻴﺎﺯﺍﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﺮﺍﺏ میشه! ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻭﻟﻲ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍَصلأ ﭘﻴﺎﺯ ﻧﻤﻲ‌ﺧﻮﺭﻥ !»
ﺷﻴﺦ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﻛﺮﺩ وﮔﻔﺖ: «ﻛﻴﻠﻮ ﭼﻨﺪﻩ ﺍﻳﻨﺎ؟»
ﭘﻴﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻧﻴﻢ ﺳﻜﻪ.
ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ: «ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﻩ 50 ﺳﻜﻪ ﺑﺮﻳﺰ ﺗﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﻴﺐ ﻋﺒﺎ»
ﭘﻴﺎﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻳﺰ ﻭ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ 50 ﺳﻜﻪ ﺭﻳﺨﺖ ﺗﻮﻱ ﺟﻴﺐ ﺷﻴﺦ.
ﺟﻨﺎﺏ ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻥ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻴﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ، ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ: «ﭼﺸﻢ.»
ﺷﻴﺦ ﮔﻔﺖ: «ﻳﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ‌ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﭘﻴﺎﺯ ﮐﺮﺑﻼ‌ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ سه ﺳﻜﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻱ.»
ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺎﺯﻓﺮﻭﺵ ﮔﻔﺖ: ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﻢ‌ﺳﻜﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ‌ﺧَﺮَﻥ، ﺍﻭﻧﻮقتﺗﻮ ﻣﻴﮕﻲ سه ﺳﻜﻪ؟ تازه من از خدا میخوام به هر كس یك كیسه پیاز
بفروشم…! تو میگی یك كیلو بیشتر نَدم…؟
شیخ یك نگاه عاقل اندر سفیهی به پیازفروش
انداخت و گفت: ای ملعون …اگه چیزایی كه گفتم گوش نكنی پیازات به فروش نمیره…تو فقط همین كاری كه گفتم میكنی و روانه مسجد شد منم به دنبالش…!
نماز كه تموم شد شیخ رفت
بالای منبر گفت نقل است از امام محمد باقر كه روزی مردی به خدمت ایشان رسید و گفت یا ابالحسن بنده یك غلطی كردم سه تا زن گرفتم اما دیگه كشش ندارم
نمیكشه یا ابالحسن…!
چه خاكی توی سرم بكنم…!؟
ابالحسن گفت پیاز کربلا را در مشهد بخور اونوخ ناجور میكشه…!
از رسول خدا شنیدم كه هر كس پیاز کربلا را در مشهد بخُورد تا صبح با هفتاد هزار حوری بهشتی
اَلیش به در میكند و تازه صبح قبراق و سرحال میگه دیگه نبود…؟
خلاصه شیخ صداش رو به سرش كشید كه ای اونایی كه از مردی افتادین یا كمرتون شله …!
پیازکربلا بخورین كه اب روی اتشه…!
هنوز حرف شیخ تموم نشده بود كه دیدم كسی پای منبر نیست…!
از مسجد كه اومدم بیرون دیدم جلوی پیاز فروشی یك صفی كشیدن مرد و زن كه اون سرش ناپیدا و دارن پیاز میخرن كیلویی سه سكه و تازه التماس میكنن كه بیشتر از یك كیلو بده… رفتم جلو و به پیاز فروش كه سر از پا نمیشناخت كمك كردم تا نوبت یه پیرزن شد…!
پیرزن التماس میكرد
میگفت: الهی خیر ببینی ننه جان به مو دو كیلو بده…!
دعات مكُنُم ننه …! مو شوهرم چند ساله كه
بخار مخار ندره دیگه …!
ان شاءالله ای پیاز کربلا ره بخوره حاجت موره بده …!
خشك رفته دیگه ای زمین لامصب بس كه آب نخورده…!
خلاصه اونروز پیاز فروش همه پیازاش رو فروخت و یه دونه پیاز مقبول هم به من داد….!
فرداش رفتم دم بساط پیاز فروش دیدم داره سكه هاش رو میشمره
كه پیرزن دیروزی اومد گفت:
خیر ببینی الهی پیاز کربلا نیاوردی هنوز…؟
پیاز فروش گفت مگه یك كیلوی دیروز افاغه نكرد بی بی…؟
پیرزن خنده ریزی كرد گفت : وا….خاك
عالم…………..! چی چیزا مپرسی تو…!
پیاز فروش گفت: نقل است از امام صادق كه هر كس پیاز کربلا رو در مشهد بفروشه مثل دكتر محرَمه نَنه جان !
پیرزن گفت وا…محرَمه…!؟
خوب حالا كه محرَمی مگم…!
دیشب به زور لنگ كفش دادم یك كیلو پیازه خالی خالی خورد بعد جا انداختُم رو ایوون خودمه آرا گیرا كردم تا حاجی آمد…!
چی شبی بود دیشب…
یاد شب زفافُم افتادم…….آخی…!
تا سحر داشت بیل مزَد آب مداد ای زمین خُشكه، همچی دلُم وا رفت كه نَگو ننه…. خلاصه همه چیش خوب بود ولی دهنش خیلی بوی پیاز مداد…!
غروب باید برُم مسجد ببینم ای امام باقر كه الهی به قربونش برُم حدیثی چیزی بره بوی پیازنگفته…!
خلاصه ننه پیاز كه آوردی دوسه كیسه برفست در خانه ما…!
پیر بری الهی

داستان بالا رو دهخدا تو کتابش آورده بود
بعد از خوندنش خیلی به فکر فرو رفتم...هنوز همون ملت دوره قاجاریه هستیم....ملتی خرد باخته و نادان...
مستحق همین زندگی....گوسفندان بهشتی!!
... ادامه


(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
روزی شیخ صوفي مریدان خود را به ضیافتی دعوت کردندی...s105.gif

مریدان در مجلس حاضر شدندی...

شیخ مریدان را به مسابقه دعوت نمودندی, از این قرار که هر کدام از مریدان که بلندتر گـوزیدندی
, گوزویه اعظم لقب گرفتندی

مریدان یک به یک گوزیدن را آغاز کردندی و به سرعت لقب را از یکدیگر روبودندی,
نا گه یکی از مریدان كه ''ممد پشم الدين '' فشاری عجیب بر خود وارد آوردندی وچنان گوزی کردندی که گودالی در زمین به وجود آمدندی و از آن آب بالا آمدندی

شیخ و مریدان همه از خنده خشتک بدریدندی, به درون گودال پریدندی و مشغول جشن و آب بازی شدندی, و از آن پس آن مکان را جا گـوزی نام نهادندی که به مرور زمان به جکوزی تغییر نام یافتندیs1.gif


اشتراک گذارنده tanha_m
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
از یارو میپرسن...s1.gif

بعد از این که حضرت یونس..
توسط نهنگ بلعیده شد...

چه اتفاقی افتاد؟؟؟
یارو میگه؛
بعدش سازمانی تشکیل شد...
به نام « یونس کو..؟

که هنوز هم مقر آن در سازمان ملل موجود است..!!!!!

جون من میدونستی یونسکو
از کجا اومده.s105.gif
عمرا نمیدونستیs27.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده tanha_m
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
(◑.◑) بِفَرما(ˇ෴ˇ
کی میگه موسیقی مخالفه دینه؟s40.gif
من با ذکر چند مثال ثابت میکنم این دو هیچ منافاتی ندارند! بینید:

۱. ای قشنگتر از پَریا، تنها تو کوچه نَریا:
نهی از منکر

۲. دار و ندارمو بگیر، مال خودت، مال چشات:
صدقه و انفاق

۳. آره تو محشری، از همه سری:
ذکر

۴. امشب دل من هوس رُطب کرده:
روزه

۵. آره خودم فداتم, فدای اون چشاتم:
شهادت طلبی

۶. یه امشب شب عشقهِ، همین امشبو داریم...:
لیلة القدر

۷. تو منو کشتی، دوباره زنده کردی:
معاد

سوالى داريد در خدمتیم
ستاد امر به معروف و نهی از منکرs1.gif
... ادامه


اشتراک گذارنده tanha_m alihatam8003