445509984_170913.jpg 445414506_170724.jpg 438312891_349755.jpg 438719318_259011.jpg
Farhad (آفلاين)

اهل شوخی نیستم اما خشک هم نیستم به اندازه تا.. [درباره]
Farhad فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : Fatteahe
نام کامل : Farhad
امتیاز کاربری : 1879
جنسیت : مرد
0 ساله | 1 / 1 / 1396
شغل : ازاد
محل زندگی:خوزستان
محل تولد : تهران

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

Farhad
Farhad
وقتی وارد يك رابطه‌ی عاطفی می‌شويد لطفا جو گير نباشيد و تمام درها را به روی خودتان نبنديد!

فكر نكنيد شاهزاده‌ی سوار بر اسب سفيد و يا سيندرلای رويايی آمده است و قرار است تمام نيازهايتان را برآورده سازد و ديگر نه خانواده و نه هيچ دوستی را لازم نداريد.

حواستان باشد هيچ كسی نميتواند جای تمام عزيزان‌تان را پر كند.
هر رابطه ای جای خود را دارد
بين عزيزان ما اولويت طولی وجود ندارد كه فردی را جايگزين فرد ديگری كنيم
باور كنيد به او هم لطفی نميكنيد

خلاصه كنم
كسی را تمام دنيای خودتان نكنيد كه مجبورش كنيد تمام دنيايتان را پر كند
توانش را ندارد
خسته ميشود
از پا در می‌آيد
و در كمال ناباوری می رود!!
... ادامه
445509984_170913.jpg


Farhad
Farhad
ای دلیلِ حال خوبــم صبـح زیبایت بخیر

ماه رو و مَه جَبینَم صبح زیبایت بخیر . . .
445414506_170724.jpg


Farhad
Farhad
امشب اگر یاری کنی
ای
دیده
طوفان
میکنم..!
شب خوش
438312891_349755.jpg


Farhad
Farhad
من فقط وصف تو را گفتم و ماندم که چرا
اهل این کوچه به من تهمت دیوانه زدند


اشتراک گذارنده alirezaraps021 و 3 نفر دیگر
Farhad
Farhad
روی ِگفتن دوستت دارم را ندارم ،
نه که جرئتش را نداشته باشم ها،
نه...
حرفم از نخواستن است از نداشتن،
نمیشود گاهی ، دوستش‌ داری اما اگر بگویی دلسرد میشود .
واژه های گرم از دهان که بیرون می آیند سرد میشوند ،
از دهان افتاده درست مثلِ چای در یک روز پر مشغله که وقت نمیکنی بنوشی اش ...
میدانی سخت میگویی دوستت دارم اما او راحت میشنود .
تقصیر آنها هم نیست، نداشته اند ، نخواسته اند و نمیخواهند داشته باشند آدمهایی را که بی غرور عشق میورزند .
دوست داشتنش جرئت میخواهد ،
داشته ام که مانده ام ...
اما این روزها غرور همه چیز را وارونه کرده است ،
نمیگویم دوستش دارم تا دوستیِ عاشقانه اما سادهِ یمان بهم نخورد ..
... ادامه
438719318_259011.jpg


اشتراک گذارنده mahdis_jbn و 4 نفر دیگر
Farhad
Farhad
به او بگوييد دوستش دارم.!
گوشش كه به حرفهاى من بدهكار نيست.
شايد به شما گوش دهد..

شعرهايم را برايش بخوانيد
شايد روى شما را زمين نياندازد..!

من از تمام شما يك چيز مى خواهم
"به او بگوييد دوستش دارم"

و اگر پرسيد چقدر؟!
بگوييد
بعد از خدا
قبل از خودم..
... ادامه
438319685_345940.jpg


اشتراک گذارنده mona و 3 نفر دیگر
Farhad
Farhad

به فرصت این روزهای باقیمانده از سال
به احترام زندگی که تقدیم شد تا معجزه وار تجربه شود
به احترام زخم ها که درس شدند و با هر بار عمیق تر شدن، زنگِ اخطار شدند؛
عمرِ عزیز را پای بیهودگی ها تلف نکنید
رفتنی های مانده را بفرستید بروند
مانده ها سمِ خطرناکِ دل و روان و تن اند...
رها کنید نشدنی هایِ کش آمده را
که هر چقدر دیرتر، کشیده اش دردناک تر...
جا باز کنید برای آمدنی هایِ پشت در مانده
نفسی تازه کنید...
به تنهایی لاکردار لبخند بزنید
جوری که نفهمد از او ترسیده اید
آنقدر باشید که او پا پس بکشد...
خدا و شانس و قسمت را رها کنید
خودتان را بچسبید
هر چه میخواهید از خودتان بخواهید
هر چند که اندک گیرتان بیاید، هر چقدر که خسته باشید...
اگر پی عشقید عشق را بسازید
ساختن کجا و گدایی کردن کجا...!
اگر قرار به زندگی ست برگ های مرده را هَرَس کنید
اگر قرار به مردن است... چه کسی میداند کی و چطور
پس تا آن روز
اضافه بر آنچه که ذاتِ زندگیست، خون بر دل دلگیرتان نکنید
چه چاره ای غیرِ این ..!
... ادامه


اشتراک گذارنده ninaash و 2 نفر دیگر
Farhad
Farhad
برای خودتان يک دوست خاص پيدا كنيد.
يكنفر كه تا ابد بماند، يكنفر كه حالتان،جانتان، يارتان، بد و خوبتان را همه را با هم بخواهد...

يكنفر كه حالش را بپرسيد،خوابش را ببينيد،دلتنگش شوید...حالتان را بپرسد و دلتنگتان شود..

آدم ها بايد غير از عشق و خانواده يكنفر را داشته باشند كه همه چيزهايی كه نمی شود به آن دو قبلی گفت به او بگوید.
از سردرد های كوچكتان تا غمهای يكساله!
از رازهای مگویتان...از هر چیزی...

يكنفر كه تا صبح روبروی هم بنشينيد و غرهايتان را بزنيد و او گوش كند و شما را با آغوشش گمراه نكند و به وقتش آغوشش را چهار تاق باز كند براي شخص شما.
او غر بزند و شما گوش کنید و....

يكنفر كه بابت هيچ چيز، سوال نكند...
وقتی مي گوئيد برويم، او بند كفشهايش را بسته باشد، قبل از قفل در.
يكنفر بايد باشد كه از چشمهايتان هم را بشناسيد...دستهایتان با هم آشنا باشند...

يكنفر بايد در زندگيتان باشد كه قرارتان با او بوسيدنِ از سرِ شهوت نيست، اينبار خودِ لذت است.یکنفر خاص...

يكنفري كه يک نفر نيست، به شما وصل است.

يكنفر را دوست بداريد و با آن پير شويد، اگر نمیخواهید زود پیر شوید.
... ادامه
445214645_176444ی.jpg


اشتراک گذارنده asra34 و 7 نفر دیگر
Farhad
Farhad
‏به یکدیگر عشق بورزید...
ولی به نام عشق، یکدیگر را به بند نکشید.
445217693_176256.jpg


اشتراک گذارنده mahdis_jbn و 4 نفر دیگر
Farhad
Farhad

روزها رفتند و من دیگر
خود نمی دانم کدامینم
آن منِ سرسخت مغرورم
یا منِ مغلوب دیرینم؟


اشتراک گذارنده mahdis_jbn و 3 نفر دیگر