IMG_20171013_090903.jpg IMG_20170823_195733.jpg IMG_20170823_195737.jpg IMG_20170810_235804.jpg
nadia (آفلاين)

nadia فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط nadia قادر به مشاهده مشخصات او هستند
nadia
nadia
اشتراک گذارنده fmz-mi Doyle
nadia
nadia
اینقدر نگوییم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل؟؟؟؟
شنبه ها ها دست به دعا برمیدارند!!
یکشنبه ها بمب فسفری بر سر کودکان فلسطین می ریزند!
همان یکشنبه ها غربی ها برای تمام بشریت دعا میکنند!
دو شنبه ها با بمب اتم 200هزار نفر را میکشند.. در یک ثانیه و بدون درد
سه شنبه ها ها سکوت میکنند!
چهارشنبه ها ها بر سر انسانیت از دست رفته، رقص سماع میکنند!
پنج شنبه ها ها برای صلح جهانی! مسلمانان میانمار را زنده زنده آتش میزنند!
و جمعه ها فقط ما ها هستیم که از مظلوم دفاع میکنیم و از ظلم برائت میکنیم! و میگوییم مرگ بر آمریکا.. مرگ بر اسرائیل.. و مرگ بر ظالم..
به راستی! چه کسی باید طلبکار باشد ؟!
محمد عبداللهی


اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 12 نفر دیگر
nadia
nadia
اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 9 نفر دیگر
nadia
nadia
نمیدونم چطور میشه هم دوست دختر(پسر) داشت و هم خدارو داشت.هم بگی شهید و شهادت وپاکدامنی و هم بگی محرمیت به قلبه نه امضای توی عقدنامه.
کسی هست بتونه توجیه کنه من رو؟؟


اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 10 نفر دیگر
nadia
nadia
اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi و 9 نفر دیگر
nadia
nadia
راستش یه چیزی رو خیلی وقته دلم میخواسته بهتون بگم

"انسان باغیرت حرفایی رو که فقط و فقط برای محرم جسم و قلب و روحش هستش رو که نمیاد بین این همه نامحرم فریاد بزنه!!" s700.gifs30.gifs28.gif


اشتراک گذارنده takecare و 9 نفر دیگر
nadia
nadia
اشتراک گذارنده fmz-mi و 6 نفر دیگر
nadia
nadia
این همون چیزی هستش که واقعا بهش معتقدم.
IMG_20170810_235809.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 8 نفر دیگر
nadia
nadia
اشتراک گذارنده takecare و 8 نفر دیگر