IMG_20180224_095708_769.jpg IMG_20180224_095523_902.jpg IMG_20180223_174127_928.jpg IMG_20180223_173404_301.jpg
MARYAM (آفلاين)

بوس وقتی قشنگه که عشق داشته باشه...... [درباره]
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط MARYAM قادر به مشاهده مشخصات او هستند
MARYAM
MARYAM
شـــكرت خــدا كه دفتر عمرم باز است هنوز نميدانم چند ورق مانده تا انتها.. اما برهر ورق كه بر من می گشایی زيبا خواهم نوشت.. به امیدت ای خدای خوبیها
IMG_20180224_095708_769.jpg

| دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده AVISA77 و 2 نفر دیگر
MARYAM
MARYAM
هر صبح خورشید فریاد میزند: "آی آدم‌ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد پس تا می‌توانید عاشقانه و خالصانه و شاد زندگی کنید... سلام؛صبحتون بخیر
IMG_20180224_095523_902.jpg

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده Hana1364 moshavereh-khanavadeh
MARYAM
MARYAM
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ "ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯾﯽ" ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ "ﺧﻮﺏ" می ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺎﯼ " ﺧﻮﺏ ﻫﺎﯾﯽ " ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ "ﻗﺮﺹ" ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
IMG_20180223_174127_928.jpg

| دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده aq-reza
MARYAM
MARYAM
دوست داشتنت مثل موسیقی عاشقانه است ناب و دلچسب پشت هم باید تکرارش کرد...
IMG_20180223_173404_301.jpg

| دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده Horamtanha
MARYAM
MARYAM
آرامش تحفه ای گرانبها با رنگ عشق است از جانب خدا به زیبا اندیشی تو حالا این هدیه را برای همه شما دوستانم آرزو میکنیم روزگارتون زیبا
IMG_20180223_173103_335.jpg

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده Horamtanha aq-reza
MARYAM
MARYAM
.
image:34452

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
MARYAM
MARYAM
.
image:34453

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi reza531
MARYAM
MARYAM
بخندین، برقصین،
ببوسین، عاشق بشین،
ما فقط همین یه بار زندگی می کنیم.
تا وقت هست بگردین و پیدا کنین
اونی که دیدنش رگهاتون رو
پر از ذوق می کنه...
image:34305

دیدگاه

اشتراک گذارنده _ROYA_ و 3 نفر دیگر
MARYAM
MARYAM
به خداوند اعتمادکن؛
گاهی بهترین ها را بعد از تلخ ترین
تجربه ها به تو می دهد...!
تا قدر زیباترین چیزهایی
که به دست آوردی رابدانی...!
image:34303

دیدگاه

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
MARYAM
MARYAM
.
image:34049

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر