اتیش عشق

گروه عمومی · 301 کاربر · 4478 پست
گروه صمیمی برای دختران و پسران برای دوستیابی...... عشق را به وسعت همه ی خوبیها خواهیم کرد

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/07/5 - 11:20
ملحق شده اند
1395/05/23 - 22:58
ملحق شده اند
1394/10/4 - 18:26
ملحق شده اند
1394/07/27 - 17:07
ملحق شده اند
1394/06/27 - 20:01
ملحق شده اند
1394/05/17 - 20:58
ملحق شده اند
1394/04/10 - 22:38
ملحق شده اند
1394/02/31 - 00:47
ملحق شده اند
1394/02/22 - 11:29
ملحق شده اند
1394/01/3 - 21:51

ارسال به اتیش عشق

سعید (♥ A ♥)اتیش عشق
سعید (♥ A ♥)اتیش عشق

جان این دل تنگم هوای دارد شبی گر زائرت باشم چقدر آن شب صفا دارد

نگاش به سمت آسمون - محمود کریمی - نای دل [لینک ضمیمه]
... ادامه


اشتراک گذارنده nazelham29 و 7 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق


#ﮔﺎﻫــﯽ...
#ﻓﻘـــــﻂ
ﺑﺎ ﻳﺎﺩ #ﺗﻮ ﻧﻔــــــــــﺲ ﻣﻴﻜﺸﻢ
#ﮔﺎﻫــﯽ...
#ﺩﻟــــــــــﻢ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ #ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
#ﮔﺎﻫــــــــــﯽ...
#ﻧﺎﻣــﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ #ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺑﻪ #ﺯﺑـﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ

#ﮔﺎﻫـــــﯽ...
ﭼﻘــــــــــﺪﺭ ﺩﻟﻢ
ﺑﺮﺍﻳﺖ #ﺗﻨــــــــــﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
#ﻣـﻴﺪﺍنے...!
ﻣﯽ ﮔــــــــــﻮﻳﻢ ﮔﺎﻫﯽ
#ﺍﻣـﺎ
ﺍﻳﻦ #ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﻫﺎ
عجیب بوی می دهند
... ادامه


اشتراک گذارنده Hana1364 و 4 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق

دیگر برای...

داشتن کسی ...

سماجت نمیکنم...
.
پرنده ای که ...

سهم من نباشد ...

برایش قفس...

هم بسازم میرود...
... ادامه
photo_2017-08-11_23-52-37.jpg


اشتراک گذارنده paeamamere و 8 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق

#ﻋﺎﺷــــﻖ ﺍﻭﻧﯿـــــــــــﻢ ڪــــــﻪ:
ﻣﯽ ﺗﻮﻧـــــــہ #ﻣﻨــــــــــﻮ ﺑﺨــــــــــــﻨﺪﻭﻧہ!
#ﻭﻗﺘـــــے...
#ﻧﻤـــــےﺧـــﻮﺍﻡ
#ﺣﺘـــــــے
#ﻟﺒﺨـــــــﻨﺪ ﺑﺰﻧـــــﻢ... s33.gif
photos-post-abartazeha.ir-4.jpg


اشتراک گذارنده paeamamere و 6 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق
کسانی هستند که از خودمان مر نجانیم مثل ساعت هایی که صبح دلسوزانه زنگ میزنند و درمیان خواب وبیداری بر سرشان می کوبیم بعد میفهمیم که خیلی دیره شده .....سلام دوستان صبح پنج شنبه تان بخیر پایدار سلامت خندان پر انرژی وموفق کامیاب باشید ...
toptoop.irسلام صبح پنجشنبه بخیر.jpg


اشتراک گذارنده paeamamere و 6 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق
گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو شکستی گلدونت عزا میگیره.
بارگیری.jpg


اشتراک گذارنده Hannatajik و 4 نفر دیگر
سعید اتیش عشق
سعید اتیش عشق
كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟
IMG_20170721_190209.jpg


اشتراک گذارنده Hannatajik و 4 نفر دیگر