IMG_20180814_115858_382.jpg IMG_20180814_115202_611.jpg IMG_20180813_223517_531.jpg IMG_20180813_222755_833.jpg
علی (آفلاين)

علی فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط علی قادر به مشاهده مشخصات او هستند
علی
علی
زندگی مرا بارها درهم کوبیده
چیزهایی دیده ام

که هیچگاه نمیخواهم دوباره ببینم
اما از یک مسئله مطمئنم

هرگز روی زمین نخواهم ماند
همیشه بلند خواهم شد

هرگز
هرگز
هرگز
تسلیم نخوام شد
... ادامه
IMG_20180814_115858_382.jpg


اشتراک گذارنده 14878-a tanha_m
علی
علی
ما به این دلیل روی کره ی زمین زندگی می
کنیم که از زندگی لذت ببریم؛

به حرف های کسانی که به شما چیزی غیر از
این می گویند گوش ندهید...
IMG_20180814_115202_611.jpg


علی
علی
کودک نیستیم
اما کودک درونمان هنوز زنده است
هنوز میپرد
از موانع زندگی
هنوز شیطنت میکند
هنوز آتش میسوزانیم
هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم
و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

کودک درونم..
بازیگوش من..
بیدار باش همیشه

بیدار باش تا سادگی بیدار باشد، تا مهربانی بی بهانه بیدار باشد...
تا شادمانه کودمانه زندگانی ...
... ادامه


اشتراک گذارنده delaram001
علی
علی
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪ

ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎلیست!
IMG_20180813_223517_531.jpg


علی
علی
الهی امشب
هرچی خوبیه وخوشبختیه
خدای مهربون
براتون رقم بزنه
کلبه هاتون
ازمحبت گرم باشه و آرامش
مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه
IMG_20180813_222755_833.jpg


علی
علی
پیرشدن به سن نیست!
به این است که:
ورزش نکنی، کتاب نخوانی...
عاشق نشوی، هدیه ندهی...
محبت نکنی، مهمانی نروی...

پیری به سن نیست
به کیفیت دل است!
IMG_20180813_222221_310.jpg


علی
علی
داستان کوتاه

"رنجیدن از رفتار"

روزی "سقراط حکیم" معروف یونانی مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست؛

"علت ناراحتیش" را پرسید، پاسخ داد:
در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم، سلام کردم جواب نداد و با "بی اعتنایی" و "خودخواهی" گذشت و رفت
و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم...

سقراط گفت:
"چرا رنجیدی؟"

مرد با تعجب گفت: خب معلوم است چنین رفتاری "ناراحت کننده" است!!

سقراط پرسید:
اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از "درد وبیماری" به خود
می پیچد، آیا از دست او "دلخور و رنجیده" می شدی؟

مرد گفت:
مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم؛
"آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود!"

سقراط پرسید:
به جای دلخوری چه "احساسی"
می یافتی و چه می کردی؟

مرد جواب داد:
احساس "دلسوزی و شفقت" و سعی
می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.

سقراط گفت:
همه ی این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی آیا انسان تنها "جسمش" بیمار می شود؟

و آیا کسی که رفتارش نادرست است "روانش" بیمار نیست؟

اگر کسی "فکر و روانش" سالم باشد هرگز "رفتار بدی" از او دیده نمی شود؟

بیماری فکر و روان نامش "غفلت" است و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او "طبیب روح" و "داروی جان" رساند!!!

پس از دست هیچکس "دلخور مشو" و "کینه به دل مگیر" و "آرامش" خود را هرگز از "دست مده" و بدان که؛
*هر وقت کسی "بدی" می کند، در آن لحظه بیمار است!*
... ادامه


علی
علی
این زندگی نیست که می گذرد

این ما هستیم که رهگذریم

پس لبخند بزن و مهرباش باش و محبت کن
شاید فردایی نباشد
IMG_20180809_003447_254.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
علی
علی
برای عاشقی کردن

با تو هزاران دلیل می آورم

بگذار دیوانگی ام ثابت شود....
‌‌‎‌‌‌
IMG_20180806_212205_761.jpg


اشتراک گذارنده victoria00 و 3 نفر دیگر
علی
علی
فردی ڪه بیشتر از همه،
وقتتان را با او می‌گذرانید،
خودِ شما هستید..!
پس سعی ڪنید
برای خودتان هم
دوست داشتنی باشید،
نه فقط برای دیگران ...
IMG_20180806_211604_729.jpg


اشتراک گذارنده victoria00 و 2 نفر دیگر