photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۴_۰۰-۲۳-۴۸.jpg photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۰_۱۳-۲۳-۱۸.jpg photo_2018-02-20_15-19-31.jpg photo_2018-02-20_01-16-22.jpg
(: (آفلاين)

خب من پسریم که سعی میکنم آدم خوبی باشم و به.. [درباره]
(: فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط (: قادر به مشاهده مشخصات او هستند
(:
(:
به پاس هنرنمایی بیرانوند عزیزs39.gif
همه بیایید طرفدارم بشید تا به رستگاری ، برسید. s27.gifs27.gifs7.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi
(:
(:
ان شاالله بعدی
ساقط شدن باشه...
اونموقع کل مردم ایران خیابون و شاد و خرم .. s39.gifs39.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 2 نفر دیگر
(:
(:
هماهنگ کردم بره رئال بیخ گوش رونالدو بگه : ؟ s32.gif
.
عوضش رو باید فرستاد دسته 2 پاناما بازی کنه s23.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi
(:
(:
به پاس این حماسه سازی بروبچ
فردا دلار و سکه و طلا نخواهند داشت... s23.gif
از پس فردا برمیگردیم به حالت قبل بازی s23.gif


اشتراک گذارنده AmirKazemi
(:
(:
s23.gif
تو این و
مردک کاخ نشین رفته بلکه فکر اقتصادیش باز بشه و بتونه به مردم بهتر خدمت کنه s23.gif
یعنی نمیدونم این بشر ، چیزی به نام درونش نیست؟
احتمال قوی لامصب از قصد داره اینطور رفتار میکنه تا مردم رو وادار به کنه و خودش تو بغل و s23.gif
photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۴_۰۰-۲۳-۴۸.jpg


اشتراک گذارنده gvj و 3 نفر دیگر
(:
(:
==> و #آب s23.gif
با اینکه منابع زیر زمینی از این کشور رو تامین میکنه.. من خوزستانی نیستم.. اتفاقا هستم .. ولی خب انگار قصه ی این به این و ، طول و دراز بسیار داره.. هر چند خود هم مقصرن که دادن : .. به و . s23.gif


اشتراک گذارنده baghbandar80 و 4 نفر دیگر
(:
(:
اشتراک گذارنده allex و 2 نفر دیگر
(:
(:
اسپانیا 1
لایی امیری به پیکه 3
photo_۲۰۱۸-۰۶-۲۰_۱۳-۲۳-۱۸.jpg


اشتراک گذارنده gvj و 2 نفر دیگر
(:
(:
به شعارها یه بر هم اضافه کنیم یا زوده ؟ s38.gifs32.gif