Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ (آفلاين)

حاجیـت بازیـو بَلده ;) [درباره]
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : ALIREZABAD
نام کامل : Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
امتیاز کاربری : 44442
جنسیت : مرد
23 ساله | 12 / 7 / 1374

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
پــُـُـُول کَسیُ عوض نمیکنه !
فقد ـاُونها رو ـآشکـــار میکنه ! ..اشتراک گذارنده _shr و 14 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
اشتراک گذارنده Yasamin-rd و 26 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
ـانقد بزرگ عمیق میشی که جوابِـت
به ـآدمای پوووچ تو خاااالی (0) دیگ فقد !
من از ـادمای تو خالی به دل نمیگیرم من از هیچکس به دل نمیگیرم !
چون نه عقدهی هستم ، نه جدیش میگیرم ..
ـآدمایی که دنبال ضعیفن
ـآدمایی که ندیده میگیرنش ..

!
سکـوت کـن بیشتـر فِـک کـن .. xاشتراک گذارنده poyatanha و 22 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
خانومی کُـن صبر کن بازم ..

یک
سایـه بر سر نمیخواهد ، تکیه گـاه میخواهد
فرمـانده نمیخواهد ، همراه میخواهد
احتـرام نمیخواهد ، حــُـُرمت میـخواهد
هــدیه نمیخواهد، قـدر دان میخواهـد
هـم درد نمیخواهـد ، درمـان میخواهـد ..اشتراک گذارنده poyatanha و 29 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
مَـن یِ دل مُــردم ، که تـوام هَمرَنگشی !
یکی کـه گَـند میـزنه ، ـاما شَـرمنده نــی !
لِنگـش فَقد تو سَـرد خونَس ، مُشـکلـاتـِش مَـردونَـس !
ـاما لـال نمیـمیـره ، تـا یِ ـداف میبینه لَـباشــُـُو گـاز نمیـگیـره .. !اشتراک گذارنده poyatanha و 26 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
.ما آدما گاهی دنبال یه خواسته هستیم
دنبال یه حس همیشگی بعد کلی تلاش اونو بدست میاریم
انتظار داریم همیشگی باشه و این اشتباست .. هیچی توی دنیا ابدی همیشگی نیست ..
توجه کن شب روز , بد خوب مثبت منفی دنیا رو تعادل میچرخه این تقصیر تو نی این قوانیون دنیاست ..
ما دوست داریم اون حس همیشه باشه و هیچی تو دنیا همیشگی نیست
پس اون حس میره تو تو گذشته تو اون حس میمونی اونو برای خودت رنج میکنی رنجی که خودت ساختی ..
روزای خوب بد میان میرن .. تو میخندی گریه میکنی .. ولی بازم زندگی میکنی ..
از هیچ اومدیم ب هیچم برمیگردیم ..
یه بار زندگی میکنیم پس برای دل خودت زندگی کن ..
مث علیشاه ..
این تجربه منه , تو افکار بزرگی داری پس تبدیل به همونی میشی که تو بهش فک میکنی ..
نگاه به سمت تو برمیگرده , همونی که یه روز تنهاترین بود هر روز شهرتش بیشتر بیشتر میشه پس یاد میگیری تو حاشیه نری , آتو ندی ..
نگاه رو توهه مردم با حرفای تو زندگی میکنن تو یه رهبر برای اونایی میشی که با طرز نگاه تو با فرهنگی که بی قوانینی آنارشیسمی توشه میان زندگی میکنن .. توام یه ادمی گاهی یه اشتباهایی میکنی میخام بگم من علیشاه منم یه منم گاهی یه اشتباها میکنم , ولی هیچوقت یادم نمیره , ذاتن جنگیدن شاه بودن توی خون منه .. برای چیزای بیشتر بهتر برای چیزای که لایقته .. حالا بگو کی با منه ؟ حالا بگو کی با منه ؟
... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha و 28 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
دیدم ـمن ..
طعم خوب رو از من بپرس ..

اشتراک گذارنده poyatanha و 26 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
گفتَم میرم ، گفت اون هایی که رفتن برنگشتَن ..
گفتم منم میرَم برنگــردَم !
گفتی نمیتـونی ، گفتم اََ من چی میدونی ؟
گفتم تو نمیتونی ، این واژهی که از ذهن دهن تو میاد بیرون
کلمی که زیر لبم تکرار میشه ، اینه تو میتونی یا میتونی
تو نمیدونی من با چه دردـای خندیدم
تو نمیدونی من با چه زخمایی جنگیدم
گفتم پسر دو روزه ،
کی میتونه ؟
کی اونی که پشت در چپیده ؟
اونی که منتظر یه روز خوبه تا اونو ببینه ؟
دیدم نه من مردش نیستم اگه به هدفم نرسم
اگه بزرگ نشم برای اونها که کوچیکم کردن
بزنم تو پز اونها که انکارم میشدن اونها که قضاوتم میکردن
اونها که فک میکردن نمیتونم ؛ من همونم که تو گذشته بار ها باختم
من داشتم میرفتم اُومید لعنتی جا زد اما من رفتم ..
گف علی خیلی مَردی با اینا جنگیدی با اون گذشته تلخ به اونها رسیدی
چی میدودنی تو اونها خیابونا چی دیدم
چی میدونی از دلم که الان از هر زخمی میفهمم
خیلی وقت پیش تموم باختامو باختم
من تموم رنجامو کشیدم
من خودمو آمادم کردم اومدم برای جنگ ..
برای بدست آوردن ..
فهمیدم من برای جنگ متولد شدم
فهمیدم این زندگی عادی نی چون من عادی نیستم
چون برا من اتفاق افتاده چون من دارم ادامه جهان میشم چون این منم
همونی که ذاتن عادی نبود فهمید برای جنگیدن اومده فهمید اومده یه رهبر باشه ..

... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha و 29 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
ALIREZABAD مَـردی پــُـُـُـر اَز ،
امـا ، بـا قَلبی .. ♥اشتراک گذارنده poyatanha و 31 نفر دیگر
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
Ⱥˑ ᵏᶤᶰᵍ
اَز ـاُون شباست که میخام بِگـم سَلامتید عَلی ..
سَلـامتید که یه عدِه فکـ میکردن زرنگَـن ، تو به روشون نمیاوردی میزاشتی فِـک کنن زرنگَن
ای کـاش میدونستَـن با اینکـه حالم از سیاست بهم میخوره ، ولی خوب سیاستو بَلـدم ..
اونایی کـه فک میکردن اَ جیبـام دارن کِش میرَن ، نمیدونستن من خودم میدونم خودم دارم صدقه میدَم ..
کاسبا نمیدونستن خودم یه رو کاسب بودم ، دخترای شیطونم نمیدونستن قبل اونها با دخترا شیطون بُـر خورده بودم
سیاه بازیاشون خوب خوب بهتر از خودشون حفظ بودم ..
رفیـق فابمم دیگ باید میـدونست من از هیچکی انتظار ندارم حَـتی اون ،
تفلـک نمیدونست از پُـشت سَـرم چِشم دارم .. برای هر ضربهی ـآمادم ..
هـی کاش خوب بودَن سادگی قلبمو ، رو اون حسابِ ساده بودن احمق بودن نمیزاشتن تـا علیرضا بَد نشم ..
رفیـق ما اگه عشق سیاست داشتیم نمیـامدیم رُکـ راست این حرفا رو توی عمومی بگیم ..

پاک باش ساده صاف ، اما دقیق تو لحضه زرنگ یادشون بیار اگه صافی سادهی اما احمق نیستی ..
دوست داشته باش ، اما دل نبند ، ماه باش واسه شبات ، راه باش واسه پاهات
راننده باش ، فرمون بگیر دست خودتو گـاز ..
دکـتر باش واسه دردات ، مرحم باش واسه زخمات
روشن بـاش واسه فردات، تـو خودتیو خودت خودت ، اینو قبول کن اَز من
اُستا کار پادو نمیشه کسی خوشبختیو بـت کادو نمیده .. ب
جنـگ واسه چیزی که میخوای بِجنـگ ..

... ادامه


اشتراک گذارنده poyatanha و 24 نفر دیگر