Barad (آفلاين)

Barad فریاد میزند :
مشخصات کاربر حفاظت شده است
فقط دنبال شدگان توسط Barad قادر به مشاهده مشخصات او هستند
Barad
Barad
اگه روزه میگیری و به کسی که داره آب میخوره ، چپ چپ نگاه نمیکنی و سر تکون نمیدی ، دمت گرم!
اگه روزه نمیگیری و به یه روزه دار نمیگی دیوونه ای بابا اینهمه ساعت آب نمیخوری که چی بشه ؟، دمت گرم!
کلا همین که به کار کسی کار نداری و سرت تو زندگی خودته ، دمت گرم!


اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
Barad
Barad
گاهی همه دوست داشتن ها ، همه عشق ها
به یک تنفر عمیق تبدیل میشه
مواظب رفتار و حرفهامون باشم
چون ممکنه یکی که تمام زندگیمون بوده از دست بدیم


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 6 نفر دیگر
Barad
Barad
این دوستت دارم های بی دلیل خوب است؛ مثل همین باران بی سوال که هی می بارد ...❤
"سیدعلی صالحی"


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 8 نفر دیگر
Barad
Barad
قول های زنانه شرف دارد به قول های مردانه ای که نتیجه اش یک دنیا نامردی است
جز مردانگی


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 6 نفر دیگر
Barad
Barad
انسانیت را فریفته اند...
صداقت را در شیشه ناباوری ریخته اند...
عشق را به تمسخر گرفته اند...
وفا را در دره مرگ انداخته اند....


اشتراک گذارنده AmirKazemi و 3 نفر دیگر
Barad
Barad
%99 مواقع ،
پشت هر سگ شدنی
یه دلتنگی وجود داره/:


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 5 نفر دیگر
Barad
Barad
من حلالت کرده ام
چون توی قرآن خوانده ام
آیه"شرا یره"
بدجور جبران میکند


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 3 نفر دیگر
Barad
Barad
آتش سوزی بیشتر نقاط شمال کشور را فرا گرفته است!!!

شما که آشغال میریزی تو طبیعت و جنگل آتیش میزنی،
یه لطفی کن و موقع زلزله و سیل و بلایای طبیعی به کسی تسلیت نگو
تو خودت دلیل تسلیت به جامعه بشریتی :/


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 5 نفر دیگر
Barad
Barad
خوشبحالت که رفتی زیر خاک . خیلی دلم برات تنگ شده


اشتراک گذارنده jamal-m Doyle