(آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : 2017abc
نام کامل :
امتیاز کاربری : 2046
جنسیت : مرد
1 ساله | 1 / 1 / 1396

موسیقی پروفایل

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

دوستان اگه کسیو تو این مدت اذیت کردم شرمنده

همیشه موفق و سربلند باشین دوستون دارم
دیدگاه

اشتراک گذارنده nicefunboy01
من آن کشتیِ بی لنگر ،
میان آتش و آبم ،

هزاران چشم در راهند ،
و من دل خسته در خوابم ،
| دیدگاه

اشتراک گذارنده armin2030 و 3 نفر دیگر
اغاز سال 2018 میلادی بر همگان مبارک


دیدگاه

من به بند تو تو زمن بی خبری؟
آفرین! معرفت این است که ز من می گذری

طعنه ی غیر ندیدی که بسوزد دل تو
که بدانی که چه سخت است به خدا در به دری

خلوت عشق گزیدن هنر لب زدن است
لب من تر کن از آن لبان شکری

معرفت نیست من اینجا و تو آنجا و دلی
بگذاریم به امید نگاه دگری

درد و اندوه مرا تا قلم مرگ نوشت
قلم افسوس بخورد از من و این بی نظری

ما که رفتیم ولی این دل ناقابل ما هست
هست گرو پیش لبانت بخری یا نخری
... ادامه

دیدگاه

تا مثل من تو هم بشوی مبتلای «تو»
باید که از خودت بنویسم برای تو

من شانه ام پر از گسل است و بلا به دور!
امشب چه گریه خیز شده شانه های تو

من بوسه ی وداع تو را قاب کرده ام
روی لبم که دم بزنم در هوای تو

آثار جرم روی لبم باز مانده است
پیداست ای کُشنده ی من رد پای تو!

تا واژه های عشق و هوس جا به جا شوند
امشب تو باش جای من و من به جای تو
... ادامه

| دیدگاه

وقتی دوقلــــ❤ـ❤ـــب
برای یکـدیگر بتـــپد

هیــچ فاصـــله ای دورنیســــت
هیــْچ زمــــانی زیــــادنیســت

و هـــــیچ عشــق دیگــری نمی تــــواند
آن دورا از هــــم دور کنــــد
... ادامه

| دیدگاه

s43.gifدل دادم و دل بستم
و دلدار نفهمید

s43.gifرسوای جهان گشتم
و آن یار نفهمید

s43.gifخیــس است ز اشکم
دفتــر شعــرم

s43.gifغم دیدم وغم خوردم
وغمخوار نفهمید... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 3 نفر دیگر
تمام های خوب

به فکر می کنند
اما ی دیگری را می کشند...
برای همین است

زیبایی دارد...
دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 و 2 نفر دیگر
ﻣــــﺮﺍ ڪہ می شناسی !
ﺧﻮﺩممـ ؛
ڪسی ﺷﺒﻴـہ ...
ڪمی ڪہ ﻻ بہ ﻻی #ﻧﻮشتہﻫﺎیمـ ﺑﮕﺮﺩی
ﭘﻴﺪﺍیمـ می ڪنی ...
ﺷﺒــیہ ﭘﺴــــــٺ ﻫﺎیمـ ﻫﺴﺘـمـ ...
#ﻏﻤﮕﻴﻦ #ﻣﻬﺮﺑﺎن #ﺻﺒﻮﺭ
ڪمی همـ ﺑﻬـﺎنہ ﮔﻴـﺮ
ﺍﮔـﺮ نوشتہ ﻫﺎیمـ ﺭﺍ ﺑﻴﺎبی
منمـ ﻫﻤـﺎﻥ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍمـ ...
شبیہ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ فصلی ڪہ بہ دنیا آمدمـ ؛
اﺯ ﺷﻠﻮغیﻫﺎ بہ ﺩﻭﺭ ...
ﻭ بہ ﻧﺰﺩﻳـڪ ..
امـ را جار نمی زنمـ ..
ناراحتی امـ را نشان نمی دهمـ ...
️ڪہ می شڪند
می ڪنمـ
اما از درون طوفانی می شومـ ...
بہ جای شڪستن شیشہ و فریاد زدن
فقط می ڪـنـــمـ و ... سڪوٺ . . .

... ادامه

| دیدگاه

اشتراک گذارنده Hana1364 marjan-10