IMG_20180715_003049_357.jpg 445212526_159629.jpg yycg_555.jpg images-1.jpg
دریا (آفلاين)

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : 12MMMMM
نام کامل : دریا
امتیاز کاربری : 3614
جنسیت : زن

بارکد اختصاصی

دریا
دریا
تنهایی بزرگت میکنه اون قدر بزرگ که شاید هیچ وقت تو زندگی هیچ کس جا نشی

| دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده Bta
دریا
دریا
فردی از مترسکی سوال کرد ایا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای پاسخ داد ن ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از ان بیزار نمیشوم اندکی اندیشید و سپس پرسید راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کردم گفت تو اشتباه میکنی زیرا کسی نمیتواند چنین لذتی را تجربه کند مگر انکه درونش مانند من از کاه پر شده باشد


اشتراک گذارنده sina-music20 و 3 نفر دیگر
دریا
دریا
این جهان پر است از دوستت دارم هایی که در نطفه خفه شدند و از بلندای غمشان طنابی بافته شد دور گردن هزاران عاشق که انها را در سکوت شب از ستاره ای به دار اویخت


اشتراک گذارنده Doyle و 4 نفر دیگر
دریا
دریا
تنها موجودی که تو دنیا شبیه منه استوار محکم و تنها
445212526_159629.jpg


اشتراک گذارنده tanha_m و 8 نفر دیگر
دریا
دریا
و چه زیبا گفت امام صادق : اگر انسانی انسانی دیگ را به خاطر گناهی سرزنش کن نمیرد تا خود به ان گناه مرتکب شود ..


اشتراک گذارنده tanha_m و 6 نفر دیگر
دریا
دریا
...
yycg_555.jpg

دیدگاه توسط Mobile

اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
دریا
دریا
اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
دریا
دریا
...
10531467671082979208.jpg

دیدگاه توسط Mobile

دریا
دریا
1435767572116075_thumb.jpg

| دیدگاه

اشتراک گذارنده hooman65 و 2 نفر دیگر