پاتوق دختران

گروه عمومی · 96 کاربر · 1515 پست
ﺧﻮﺩﻡ ﺁﺱ ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺧﺎﺹ "....ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺱ "

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:05
ملحق شده اند
1394/01/2 - 21:10
ملحق شده اند
1393/06/5 - 23:15
ملحق شده اند
1392/10/25 - 17:15
ملحق شده اند
1392/08/19 - 17:25
ملحق شده اند
1392/06/27 - 13:46
ملحق شده اند
1392/06/23 - 22:26
ملحق شده اند
1392/06/19 - 16:00
ملحق شده اند
1392/06/18 - 09:33
ملحق شده اند
1392/06/17 - 21:19

ارسال به پاتوق دختران

مریم
مریم
اشتراک گذارنده AmirKazemi
مریم
مریم
سلام عزیزان


اشتراک گذارنده AmirKazemi
raha jooon
raha jooon
بوی سیگارٍ شدیدی آمد... با خودم میگویم، نکند باز پدر غمگین است نکند باز دلش... پله هارا دو به یک طی کردم تا رسیدم بر بام! پدرم را دیدم، زیر آوار غرورش مدفون زیر لب زمزمه داشت که خدا عدل کجاست؟ که چرا مزه ی فقر وسط سفره ی ماست.!!! و چراها و چرا های دگر.. دل من هم لرزید مثل زانو ی پدر دیدن این صحنه آنچنان دشوار بود که مرا شاعر کرد... (( شهریار ))


اشتراک گذارنده tanha_m و 3 نفر دیگر
yasna
yasna
.

فقط چند لحظه کنارم بنشین

می خواهم نفس های بعد رفتنت را

ذخیره کنم …


raha jooon
raha jooon
این آخرین پست منه تقدیم به همه دوستام حلال کنید....


بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــی شــود
دلـــم بــهـانـه ات را مــی گـــیـرد
هــر چــه مـــی کشم هــم از ســر ایــن بــنـد دلـــم هـــسـت
بــه نــبـودنــت اعــتـراض نـمــی کــنـم
بــنـد دلــــم را خــواب هــایــی پــاره مــی کــنـند
که بــهـانـه ات را به دلـــم مــی انــدازد
بــاور کــن بــه نــبـودنـت اعــتـراضـی نــدارم . .


اشتراک گذارنده tanha_m و 2 نفر دیگر
yasna
yasna
جواب معما رو بگیدلطفا سؤال آن چیست که شبها در قبرستان است ، روزها در کاخها ، مردها از آن نفرت دارند و زنان دوستش دارند ، پادشاهان از آن میترسند و کودکان با آن بازی میکنند . موهای بلندی دارد و غذای آن خرما و نمک است و نام آن در قرآن ذكرشده است وباحرف م شروع ميشود؟ نخبه گروه جواب بده


raha jooon
raha jooon
♚♀دُخــــتــــــري♀♚ ⇦كـــه⇩⇩⇩⇩⇩ •●♥تــو رابـِـطــَش♥●• •◀حـــســـــودي▶• ✘نــكنه✘ ⇦يـعنـي⇩⇩⇩⇩⇩ ✘♥دوسـِـت نـَـداره♥✘ شــــک نــــکـــــن


اشتراک گذارنده fmz-mi و 2 نفر دیگر
yasna
yasna
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ… ﻧﮕﻮ ﻋﺎﺷﻘﻤﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﻣﻦ!!!#درد_دل


yasna
yasna
گــاهــي ارزش واقـعـي يـکـ لـحـظـه را . . . تـا زمـانـي کـه بـه يـکـ خـاطـره تـبـديـل نـشـود، نـمـي فـهـمـيـم . . . ! چـقـدر دردنـاکـ اسـتـ جـمـلـه ی : ”يـــــادش بـخـــيـر” . . . !


yasna
yasna
میدانم که روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت ! پشیمان و با چشمانی پر از اشک...! خودم را که نه ، عکسم را !!! عکسی را که در زیر آن نوشته است "چهل روز گذشت" . . .