ســـــــرای شـــادی

گروه عمومی · 330 کاربر · 16535 پست
محلی صمیمی برای دوستی و تبادل پست

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1396/06/21 - 09:50
ملحق شده اند
1395/06/29 - 17:16
ملحق شده اند
1395/05/24 - 23:39
ملحق شده اند
1395/04/28 - 17:39
ملحق شده اند
1395/04/21 - 16:07
ملحق شده اند
1395/04/8 - 18:39
ملحق شده اند
1395/03/28 - 22:32
ملحق شده اند
1395/02/23 - 11:19
ملحق شده اند
1395/02/12 - 21:55
ملحق شده اند
1395/02/11 - 13:20

ارسال به ســـــــرای شـــادی

امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
در حوالی این دنیا؛
نه صادق به زندگی هدایت شد،
نه فروغ از ناامیدی به امید رسید،
و نه سهراب قایقی ساخت تا به شهر رویاهایش برسد!

قلم و کاغذ، کارشان بازیست با ذهن،
تا روزمان را به شب و ماهش دلخوش کنند!

خوشبخت باشید...
همان باشید که می خواهید .
اگر دیگران، آن را دوست ندارند، بگذارید دوست نداشته باشند.
ولی تو همیشه همانی باش که خودت دوست داری...!
... ادامه
photo_2018-08-11_17-14-371.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 4 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
بسوزد خانه ات ای ، تو با دل ها چه ها کردی!
یکی را کرده ای چون شمع ، یکی را با صفـــــــــا کردی!

چه عشّاقی که در راهت شدند مجنون و دیوانه
چه جان ها در رهت رفتند، بلا در جان ما کردی

چرا ای عشق لا مذهب، چنین بیمار و غمگینم
چرا احساس و روحم را ، مثال بچه ها کردی؟!

ازاوّل خوب و زیبایی و درمــــان میکنی غــــــــم را
تو ای احساس بی همتا، چرا با من جفا کردی؟!

... ادامه
1529414375703827.jpg


اشتراک گذارنده nazoknaranji و 6 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
نجاری بود که زن زیبایی داشت که پادشاه را مجذوب خود کرده بود پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد ...
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب ...
پروردگارت يگانه است و درهای گشايش بسيار "
کلام همسرش آرامشی بر دلش ايجاد کرد و چشمانش سنگين شد و خوابيد ...
صبح صدای پای سربازان را شنيد...
چهره اش دگرگون شد و با نا اميدی، پشيمانی و افسوس به همسرش نگاه کرد که دريغا باورت کردم ...
با دست لرزان در را باز کرد و دستانش را جلو برد تا سربازان زنجير کنند...
دو سرباز با تعجب گفتند :
پادشاه مرده و از تو میخواهيم تابوتی برايش بسازی ...
چهره نجار برقی زد و نگاهی از روی عذرخواهی به همسرش انداخت ...
همسرش لبخندی زد و گفت :
مانند هر شب آرام بخواب , زيرا پروردگار يکتا هست و درهای گشايش بسيارند "
فکر زيادی انسان را خسته می کند ...
درحالی که خداوند تبارک و تعالی مالک و تدبير کننده کارهاست ".
ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن
یا خواب می مانی...! یا از زندگی عقب...!

در هر شرایطی امیدت را به خدا از دست نده ...!!!s43.gifs43.gifs43.gif
... ادامه
photo_2018-08-16_12-51-15.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 7 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ :
ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ، ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ، ﻟﺰﻭﻣﺄ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺗﻨﺪ ﺍﺳﺖ، ﺟﻨﺴﺶ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﺖ.
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ :
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺮّﻑ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﻔﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺷﻠﻮﻏﯽ، ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﯽ .
ﺗﻨﻔﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ! ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺩﻥ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺳﺎﺑﻖ !
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭّﻝ ﺍﺯﺍﻭ ﺑﺪﺕ ﻣﯿﺎﯾﺪ، ﺭﻭﺯﻯ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ..!
... ادامه
1480491969705694_large.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 8 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
در سپــهر دیدگانت می شود پرواز کرد
شاعری را بـا شعور عشق تو آغـاز کرد

می شود در عمق چشمانت خدا را سیر دید
سفــــــره ی دل را برای چشم هایت بـاز کرد

userupload_2013_61048601396525331.8445.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 7 نفر دیگر
* گیسو *
* گیسو *
اشتراک گذارنده Seifi20 و 2 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
؛ چیزی نیست که همزمان با اسمی که
توی شناسنامه ات میرود، در درونت هم جا بگیرد ... !

به قلب آدم ربط دارد؛
که تا نگاهت خواست به کسی بیوفتد،
قلبت یادآوری کند که جایِ کس دیگری را ندارد
و پر شده با مناسب ترین گزینه ...!

که تا بحثی شد و دلت هرچیزی خواست الاّ آغوشش،
قلبت یادآوری کند که
فقط یک جا آرامی داری و آن، کنار اوست ...!

؛ انداختن یک حلقه توی دست نیست،
به تنها نبودن و بودنِ کسی کنارت هم ربطی ندارد...!

یعنی؛ یکی را داشته باشی
چه در واقعیّت چه در رؤیا ...
یکی که با تمام کم و کاستی هایش،
دلت را بدجور صاحب شده باشد ...!

....
... ادامه
love.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 8 نفر دیگر
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
امیرمسعود⭐سرای شادی⭐
جرأت گفتن "دوستت دارم" را داشته باشيد!
براى ابراز علاقه به طرف مقابلتان، از ديگران كمك نخواهيد
اينكه بگوييد "كمكم ميكنى بهش بگم دوستت دارم" ترس شما را نشان مى دهد
بازى عشق و عاشقى،
آدم بى جرأت نميخواهد
كمى شجاع باشيد
دل و جرأت داشته باشيد
اصلاً مگر ميشود شما كسى را بخواهيد و ديگرى جاىِ شما به او بگويد: "دوستت دارم"؟؟؟
اصلاً عشق ديگر معنايى پيدا نميكند
غير قابل تصور است!
بگذاريد شما آن آدمِ شجاعِ ميدانِ عاشقى باشيد
"دوستت دارم" را خودتان بگوييد
به ديگرى واگذارش نكنيد!
ميدانِ عشق، آدم بى جرأت نميخواهد!
كمى شجاعت لطفاً ...!!
... ادامه
98love-HD.jpg


اشتراک گذارنده behnosh59 و 6 نفر دیگر