مدافعین حرم

گروه عمومی · 133 کاربر · 3094 پست
موضوعات کلی در مورد اعزام و شهدای مدافع حرم

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/05/26 - 21:38
ملحق شده اند
1395/02/24 - 22:01
ملحق شده اند
1394/11/27 - 10:27
ملحق شده اند
1394/11/15 - 11:31
ملحق شده اند
1394/10/30 - 07:49
ملحق شده اند
1394/10/23 - 21:47
ملحق شده اند
1394/10/14 - 14:50
ملحق شده اند
1394/09/24 - 12:25
ملحق شده اند
1394/09/19 - 20:56
ملحق شده اند
1394/09/16 - 19:01

ارسال به مدافعین حرم

فرزانه
فرزانه
فرزانه
فرزانه
اشتراک گذارنده 1-3-6-1 و 3 نفر دیگر
فرزانه
فرزانه
ولادت حضرت فاطمه معصومه و روز دختر بر تمام دختران سرزمینم مبارک
IMG_20180714_221504_453.jpg


اشتراک گذارنده fmz-mi و 3 نفر دیگر
مرید
مرید
ئیلی!

: پول ما را میبرن و و و ! بجای حل مشکلات و و و..

✅واقعیت: اصلی کشور در دست برای رفع همان فقر و مشکلات اقتصادی است. باید یقه کسانی را گرفت که پول میگیرن و کار نمیکنن! نه آنها که درست کار میکنن!

#آدرس_غلط
IMG_20180627_002124.jpg


اشتراک گذارنده farzanehamoozandeh baghbandar80
مرید
مرید
اشتراک گذارنده farzanehamoozandeh AmirKazemi